do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/03_03_2009
Drukuj grafikę : tak / nie

03.03.2009

W ścianie 558 o wysokości około 3 m w pokładzie 510Dw na poziomie 665 m pomocnik kombajnisty, w trakcie zabezpieczania stropu ściany z zatrzymanego przenośnika ścianowego, został uderzony odspojoną z ociosu łatą węgla o wymiarach 1,0 x 1,2 x 0,7 m, doznając zmiażdżenia podudzia lewej nogi. Wypadek został przekwalifikowany z lekkiego na ciężki po opinii lekarskiej z dnia 17.03.2009 r. (amputacja podkolanowa).