do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/06_10_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

06.10.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-20/gem-14/2008

Katowice, dnia 10.10.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 20/2008 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 6.10.2008 r. o godz. 725 w Kompanii Węglowej S.A., Oddział KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Wirek” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ sztygar zmianowy oddziału mechanicznego, zakładu mechanicznej przeróbki węgla (JMR-W), lat 50, pracujący w górnictwie 29 lat.

Wypadek zaistniał w budynku sortowni zakładu mechanicznej przeróbki węgla na poziomie +22 m.

W dniu 6 października 2008 r., na zmianie rannej, sztygar zmianowy oddziału mechanicznego JMR-W skierowany został do budynku sortowni w celu zmierzenia przykrycia włazu do zbiornika „H” na poziomie +22 m. Przykrycie było w znacznym stopniu skorodowane, w związku z czym planowano jego wymianę. Podczas wykonywania pomiarów sztygar wszedł na skorodowaną blachę przykrycia, która złamała się pod jego ciężarem. Sztygar wpadł do zbiornika, a następnie do gardzieli wylotowej na poziomie +6 m. W wyniku podjętej akcji ratowniczej sztygara uwolniono, a lekarz stwierdził zgon wskutek uduszenia się miałem węglowym.

Według wstępnej opinii lekarskiej przyczyną wypadku śmiertelnego było uduszenie się sztygara miałem węglowym, wskutek wpadnięcia do zbiornika miału węglowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji zbiornika „H” miału węglowego, do czasu:
    a) zabezpieczenia dojść w rejon zniszczonego przykrycia włazu zbiornika „H” na poziomie +22,0 m,
    b) wykonania odpowiedniego przykrycia włazu do zbiornika „H” na poziomie +22,0 m, zapewniającego bezpieczeństwo pracowników,
    c) skontrolowania stanu technicznego przykryć włazów do zbiorników miału węglowego na poziomie +22 m, według szczegółowych ustaleń zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku śmiertelnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.