do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/07_03_2009
Drukuj grafikę : tak / nie

07.03.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 18.03.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 18/2009/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 7 marca 2009 r. o godz. 045 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu, Ruch Sośnica, któremu uległ pracownik oddziału przewozu dołowego GPD-S, lat 20, pracujący w górnictwie 6 miesięcy.

Wypadek zaistniał w przecznicy oddziałowej D7 na poziomie 750 m, w rejonie mijanki Pm-1 kolei podziemnej. Mijanka o długości 75 m wykonana została pomiędzy dwoma rozjazdami torowymi. Sygnalizator położenia zwrotnicy jednego rozjazdu był uszkodzony i wskazywał położenie umożliwiające jazdę po torze głównym, pomimo że zwrotnica ustawiona była w położeniu umożliwiającym wjazd na mijankę. Na torze mijanki, w odległości ok. 10 m od rozjazdu z uszkodzonym sygnalizatorem, pozostawiona była lokomotywa typu LD31 o nr kopalnianym 10.

W dniu 7 marca 2009 r. na zmianie nocnej, rozpoczynającej się o godzinie 1830, w przecznicy oddziałowej D7, na trasie transportu koleją podziemną, zatrudniony był trzyosobowy zespół pracowników oddziału przewozu dołowego (GPD-S) do pobierki spągu oraz prac konserwacyjnych. W skład zespołu wchodzili: przodowy i niewykwalifikowany pracownik oraz maszynista lokomotyw dołowych. Na zakończenie zmiany przodowy skierował niewykwalifikowanego pracownika do czyszczenia torowiska, a maszynistę lokomotyw do prac transportowych z użyciem drugiej lokomotywy typu LD31, nr kopalniany 12. O godzinie 045 maszynista jadąc lokomotywą torem głównym przejechał rozjazd torowy, z uszkodzonym sygnalizatorem położenia zwrotnicy, i wjechał na tor mijanki, gdzie znajdował się pracownik czyszczący torowisko. Przemieszczająca się lokomotywa docisnęła lewą nogę pracownika do zderzaka drugiej lokomotywy, w wyniku czego doznał on zmiażdżenia podudzia. Poszkodowany został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, gdzie w dniu 12.03.2009 r. dokonano amputacji golenia lewej nogi. Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach poinformowany został w dniu 7.03.2009 r. o przewiezieniu poszkodowanego do szpitala, a następnie w dniu 12.03.2009 r. o amputacji nogi.

Przyczyną wypadku ciężkiego pracownika niewykwalifikowanego było dociśnięcie jadącą lokomotywą, jego lewej nogi, do zderzaka drugiej lokomotywy pozostawionej na mijance.

Przyczyna ta była następstwem niezamierzonego przejechania lokomotywą z toru głównego na tor mijanki, poprzez rozjazd z uszkodzonym sygnalizatorem położenia zwrotnicy.

W związku z zaistniałym wypadkiem oraz zmiany jego kwalifikacji na ciężki, badania okoliczności i przyczyn zdarzenia prowadzone będą z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przez służbę bhp zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.