do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/10_01_2018
Drukuj grafikę : tak / nie

10 01 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                       

Katowice, dnia 14 lutego 2018 r.

 

INFORMACJA Nr 4/2018/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 10.01.2018 r. o godz. 945, w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej, któremu uległ pracownik Karbon Sp. z o.o.  –  sygnalista szybowy, lat 49.

Wypadek zaistniał na podszybiu poz. 780 m, w przedziale klatkowym szybu „Pawłów Górny I”. Dwuprzedziałowy szyb „Pawłów Górny I” wyposażony jest w dwa górnicze wyciągi szybowe, zainstalowane w przedziałach klatkowym i skipu drzewnego.  Górniczy wyciąg szybowy w przedziale klatkowym  wyposażono w dwie klatki 2-piętrowe (po stronie południowej i północnej) z piętrami do jazdy ludzi i transportu materiałów. Wyciągiem klatkowym prowadzony jest transport materiału pomiędzy zrębem i nadszybiem a poz. 97,8 m, 338 m, 517 m, 693 m i 780 m.

W dniu 10.01.2018 r. na zmianie I prowadzono transport urobku z poz. 780 m wozami kopalnianymiprzedziałem klatkowym szybu „Pawłów Górny I”. Po podstawieniu klatki północnej na poz. 780 m,  sztygar zmianowy z sygnalistą przystąpili do wydania na zrąb szybu, jednego wozu kopalnianego o pojemności 3800 litrów, wypełnionego kamieniem. Po uruchomieniu kolejki przetokowej, po stronie zachodniej szybu, przetoczono dwa wozy przed zaporę szybową nr 3. Sygnalista uruchomił zapory szybowe nr 3 i 1. Pierwszy wóz wtoczył się do klatki a drugi wóz zatrzymał się na zaporze szybowej nr 2. Wóz w klatce nie zatrzymał się we wcięciach szyn stabilizujących środki transportu. Sygnalista wraz z sztygarem weszli do klatki od strony zachodniej szybu w celu ręcznego ustawienia kół wozu we wcięciach. W czasie ustawiania wozu w kierunku klatki stoczył się wóz z załadowanym kamieniem stojący na zaporze nr 2. Staczający się wóz przycisnął sygnalistę do południowo-zachodniej części krzesła szybowego, sztygar zmianowy nie odniósł obrażeń.

W wyniku wypadku, zgodnie z opinią lekarską stwierdzono: „Stan po złamaniu kości krzyżowej i urazie stawu skokowego lewego”.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie sygnalisty do południowo-zachodniej części krzesła szybowego na poz. 780 m wozem kopalnianym wypełnionym urobkiem.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.