do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/10_08_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

10.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.08.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 52/2010/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 10.08.2010 r. o godzinie 1745 w KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” Ruch II w Pszowie, w upadowej odwadniającej „R” w pokładzie 713/1-2, któremu uległ ślusarz oddziału MMUDII-2, lat 38, pracujący w górnictwie 20 lat.

Wypadek zaistniał w drążonej upadowej odwadniającej „R” w pokładzie 713/1-2 na poziomie 1000 m, w odległości 4,5 m od czoła przodka. Pokład 713/1-2 w partii „R” został zaliczony do: III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego. Wysokość upadowej odwadniającej „R” w pokł. 713/1-2 w miejscu wypadku wynosiła 3,6 m, szerokość 4,9 m, a nachylenie 140. Do dnia 10.08.2010 r. wykonano 432,8 m wyrobiska przy użyciu kombajnu chodnikowego AM 50z-w, w obudowie ŁP9/V29/A, z rozstawem odrzwi co 0,8 m.

W dniu 10.08.2010 r. na zmianie II, rozpoczynającej się o godzinie 1400, w upadowej odwadniającej „R” prowadzono prace konserwacyjno-naprawcze. Sztygar zmianowy oddziału MMUDII-2 skierował dwóch ślusarzy do prac związanych z wymianą bębna zwrotnego przenośnika łańcuchowego kombajnu. Około godziny 1735, w trakcie korygowania ustawienia ładowarki kombajnu, ślusarz uderzył młotem w prawą łapę ładowarki, w wyniku czego został raniony odpryskiem w prawe oko.

Po udzieleniu pierwszej pomocy przez współpracowników, poszkodowany został przetransportowany pod szyb, a następnie szybem na powierzchnię, gdzie w punkcie opatrunkowym pomocy udzielił mu lekarz. W wydanej wstępnej opinii lekarz stwierdził: „Uraz oka prawego uszkodzenie powieki i gałki ocznej, wymaga pilnego zaopatrzenia w oddziale specjalistycznym (okulistycznym)”. Po przewiezieniu poszkodowanego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, została wydana kolejna opinia lekarska, w której zapisano: „Uraz gałki ocznej prawej i rana drążąca powieki i gałki ocznej, krwotok wewnątrzgałkowy i maski siatkówki. Ciało obce wewnątrzoczodołowe, podejrzenie uszkodzenia mięśni prostych przyśrodkowego i górnego”. Po przeprowadzeniu badań, około godz. 2235 poszkodowany został przewieziony do Szpitala Kolejowego w Katowicach na Oddział Okulistyczny, gdzie poddany został zabiegowi operacyjnemu.

W dniu 11.08.2010 r. o godzinie 1245 KRZG poinformował Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, że zakwalifikował wypadek jako ciężki, w oparciu o uzyskaną telefoniczną opinię z Oddziału Okulistycznego Szpitala Kolejowego w Katowicach. W związku z tym, Dyrektor OUG nakazał podjąć czynności inspekcyjno-techniczne, mające na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyny wypadku.

Przyczyną wypadku ciężkiego było ranienie odpryskiem ślusarza w prawe oko, w trakcie korygowania ustawienia prawej łapy ładowarki kombajnu chodnikowego przy użyciu młota.

Przyczyna ta była następstwem niezachowania należytej ostrożności oraz prawdopodobnie nieużywania okularów ochronnych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku nie wydał decyzji. Zalecił ponownie przeszkolić pracowników, w zakresie stosowania indywidualnych ochron oczu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.