do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/11_05_2018
Drukuj grafikę : tak / nie

11 05 2018

    Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                              

 Katowice, dnia 17 maja 2018 r.

INFORMACJA Nr 8/2018śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 11 maja 2018 r., o godzinie 1037, w przedsiębiorstwie Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Suwałkach - odkrywkowy zakład górniczy „Sobolewo” w Sobolewie, gmina Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie, któremu uległ operator maszyn i urządzeń górniczych, lat 53, pracujący w górnictwie 7 lat.

Eksploatacja kruszywa naturalnego w zakładzie górniczym „Sobolewo” prowadzona jest systemem ścianowym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi: suchym i zawodnionym, na podstawie zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego „Sobolewo”, sporządzonego na lata 2015-2020 oraz warunków określonych w decyzji koncesyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

W dniu 11 maja 2018 r., o godz. 600, na pierwszej zmianie trwającej od godziny 600 do 1400, osoba dozoru ruchu skierowała operatora ładowarki LIEBHERR L580, do pracy polegającej na załadunku za pomocą ładowarki kruszywa z tymczasowego składowiska zlokalizowanego na poziomie transportowo-wydobywczym, na kosz zasypowy. Operator maszyn i urządzeń górniczych skierowany został natomiast do obsługi ciągu przenośników oraz urządzeń wstępnej przeróbki. Kruszywo na tymczasowym składowisku było deponowane na drugiej i trzeciej zmianie roboczej. Pochodziło z eksploatacji złoża prowadzonej spod lustra wody pogłębiarką ssącą – Refuler SVE-201108. Kruszywo z refulera transportowane było rurociągiem technologicznym na węzeł separacyjno-odwadniający z przesiewaczem VS 24/60/i a następnie przenośnikiem taśmowym PTG-800 i przenośnikiem zakrężnym PT-800 deponowane na składowisku w pobliżu kosza zasypowego. Praca na pierwszej zmianie w dniu 11 maja 2018 r. polegała na załadunku zgromadzonego wcześniej kruszywa ładowarką poprzez kosz zasypowy na przenośnik taśmowy PTG-800, w celu przetransportowania go do sortowni. Jednocześnie prowadzono eksploatację części zawodnionej złoża pogłębiarką ssącą, przy czym wysyp z przenośnika zakrężnego PT-800 skierowany był bezpośrednio na kosz zasypowy.

O godzinie 1035 operator ładowarki przystąpił do ponownego załadunku zgromadzonego kruszywa na kosz zasypowy. W tym czasie operator maszyn i urządzeń górniczych znajdował się przy remontowanym reduktorze przenośnika „Poltegor”. Rozmawiając przez radiotelefon udał się w kierunku kosza zasypowego. Operator ładowarki przez cały czas miał włączony w ładowarce radiotelefon i słyszał prowadzone rozmowy. W trakcie przemieszczania się ładowarki w kierunku kosza zasypowego operator maszyn i urządzeń górniczych przeszedł pomiędzy tymczasowym składowiskiem kruszywa i ładowarką na drugą stronę placu manewrowego w kierunku przenośnika zakrężnego PT-800. Po opróżnieniu łyżki operator ładowarki wykonał manewr obracania i podjechał do składowiska urobku mijając w bliskiej odległości lewą stroną ładowarki rozmawiającego przez radiotelefon operatora maszyn i urządzeń górniczych. W trakcie nabierania kruszywa przez ładowarkę operator maszyn i urządzeń górniczych zawrócił i ponownie szedł przez plac manewrowy z tym, że teraz pomiędzy koszem zasypowym i ładowarką, będąc tyłem do ładowarki i nie przerywając rozmowy. Operator ładowarki po nabraniu kruszywa wykonał manewr cofania z jednoczesnym skrętem podczas którego tyłem ładowarki przewrócił idącego za ładowarką operatora maszyn i urządzeń górniczych, a następnie przejechał go. Po odwróceniu ładowarki w kierunku kosza zasypowego wykonał manewr jazdy w przód przejeżdżając ponownie poszkodowanego. Jak zeznał operator zatrzymał on ładowarkę ponieważ zapadła cisza w radiotelefonie i przestał słyszeć poszkodowanego. Ładowarka znajdowała się w tym czasie w odległości około 1,0 m od miejsca wypadku. Operator ładowarki w zewnętrznym, bocznym lusterku zobaczył, że za ładowarką leży ciało poszkodowanego. Natychmiast przez radiotelefon poinformował o zaistniałym wypadku osobę dozoru ruchu. Wezwany zespół pogotowia ratunkowego, który na miejsce wypadku dojechał w ciągu 14 minut stwierdził zgon, nie prowadząc czynności reanimacyjnych.

O zaistniałym wypadku Dyrektor OUG w Lublinie został powiadomiony w dniu 11 maja 2018 r., o godzinie 1201. Miejsce zdarzenie było objęte monitoringiem przemysłowym. Kopię nośnika z nagraniem, na którym został zarejestrowany przebieg zdarzenia, zabezpieczono dla celów postępowania wyjaśniającego.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku było przejechanie operatora maszyn i urządzeń górniczych ładowarką LIEBHERR L580.

W związku z wypadkiem Dyrektor OUG w Lublinie nakazał:

  1. Zapoznać z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
  2. Ponownie przeszkolić wszystkich pracowników zakładu górniczego z zasadami bezpiecznego zachowania się w miejscach, w których prowadzona jest eksploatacja i załadunek kopaliny ładowarkami.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.