do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/12_02_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

12.02.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-3/gg-26/2010

Katowice, dnia 17.02.2010 r.

I N F O R M AC J A Nr 3/2010 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 12.02.2010 r. o godzinie 2040 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Wypadek zaistniał w ścianie 502 w pokładzie 510wg na poziomie 840 m. Pokład 510, o grubości do 8,8 m i nachyleniu podłużnym do 20o oraz poprzecznym do 15o, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana 502 o wysokości do 3,0 m, długości 300 m i nachyleniu do 16o, prowadzona w warstwie górnej pokładu 510 z zawałem stropu, uruchomiona została w dniu 12.03.2009 r. Ścianę wyposażono w sekcje obudowy zmechanizowane typu: BW-20/36 OzMR2 (w1) – 100 szt.; Fazos-15/31-POz – 50szt.; Fazos-19/35-OzM5 – 50szt. i kombajn typu KSW-475W/2BPH współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowy typu Rybnik 850.

W dniu 12.02.2010 r. na zmianie „C1”, rozpoczynającej się o godz. 1830, sztygar zmianowy oddziału GOW-2, skierował do ściany 502 zespół 12 górników. Urabianie w ścianie rozpoczęto od sekcji nr 170 i prowadzono do sekcji nr 200. Następnie przełożono napęd pomocniczy przenośnika zgrzebłowego przy chodniku 2’z (nadścianowym) i rozpoczęto czyszczeniu ścieżki kombajnowej w kierunku chodnika 3z (podścianowego).

Około godz. 2040 pracujący kombajn znajdował się w rejonie sekcji nr 122, a sztygar zmianowy przebywał w przejściu, przy sekcji nr 114, gdzie powstało spiętrzenie urobku na trasie przenośnika zgrzebłowego. Sztygar zmianowy został uderzony bryłą węgla, która najprawdopodobniej przemieściła się z trasy przenośnika ścianowego w miejscu spiętrzenia urobku w kierunku przejścia załogi. W wyniku uderzenia bryłą węgla sztygar doznał urazu klatki piersiowej. Około godz. 2230 lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie sztygara zmianowego bryłą węgla, która najprawdopodobniej przemieściła się z trasy przenośnika zgrzebłowego w kierunku przejścia.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 510 wg ścianą 502 na poziomie 840 m, do czasu:

  1. usunięcia zatoru powstałego na przenośniku ścianowym,
  2. weryfikacji zasad poruszania się załogi w ścianie, w nawiązaniu do aktualnie występujących warunków górniczo-geologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przebywania pracowników poniżej urabiającego kombajnu,
  3. ustalenia zasad postępowania, w przypadku wystąpienia zatoru na przenośniku ścianowym, który może spowodować przedostanie się brył do przejścia w ścianie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.