do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/12_02_2010_1
Drukuj grafikę : tak / nie

12.02.2010.01

W czasie przechodzenia pod wysięgnikiem urabiającym koparki SchRs 800/I, operator koparki został uderzony w głowę opadającą bryłą zamarzniętego piasku o ciężarze około 7 kg, która odspoiła się z czerpaka koparki będącego w górze.