do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/13_04_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

13.04.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-8/gem-20/2010
 
Katowice, dnia 20.04.2010 r.
 
I N F O R M A C J A Nr 8/2010 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 13.04.2010 r., około godziny 557, w KW S.A. Oddział KWK „Ziemowit” w Lędzinach, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G-5, lat 37, pracujący w górnictwie 19 lat.
 
Wypadek zaistniał w chodniku 749a (odstawczym), w rejonie skrzyżowania ze ścianą 704, w pokładzie 207 na poziomie 650 m. Ściana 704, o długości 170 m, eksploatowana była z zawałem stropu na wysokość do 3,0 m. Pokład 207, o nachyleniu do 3o, zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego oraz klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ściana 704 wyposażona została w sekcje obudowy zmechanizowanej typu Tagor-16/33-POz (sekcje liniowe) i typu Tagor-16/33-POz/S (sekcje skrajne), kombajn ścianowy typu KSW-880 EU/3,3kV, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik-1100 i przenośnik zgrzebłowy podścianowy typu Grot-1100, na trasie którego zabudowana była kruszarka typu Kruk-1000 DM. Dalsza odstawa urobku prowadzona była przenośnikami taśmowymi, typu Pioma 1200 i Nowomag 1200, zabudowanymi w chodniku 749a.

W dniu 13.04.2010 r. na zmianie I, trwającej od godziny 230 do 1000, ściana obłożona była do wydobycia. Nadgórnik oddziału G-5 skierował czteroosobową brygadę do prac w rejonie skrzyżowania ściany 704 z chodnikiem 749a. Zadaniem brygady było utrzymanie w prawidłowym stanie obudowy tego skrzyżowania.
 
W trakcie urabiania kombajnem w ścianie i prowadzenia odstawy urobku przenośnikami, ścianowym i podścianowym pracownik, przebywając na skrzyżowaniu w rejonie naroża ściany, z nieustalonych w chwili obecnej przyczyn wpadł na trasę będącego w ruchu przenośnika podścianowego i został przemieszczony (w tunelu osłaniającym) pod kruszarką. Około godziny 557 pracownik obsługujący przenośnik zgrzebłowy podścianowy zauważył pracownika, jadącego na górnej taśmie w pozycji leżącej, w związku z czym zatrzymał urządzenia odstawy.

Przybyły lekarz, o godzinie 725, stwierdził zgon poszkodowanego w wyniku rozległego urazu głowy i miednicy. Po wytransportowaniu na powierzchnię, poszkodowany został przewieziony do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach.

W trakcie oględzin rejonu ściany 704 w pokładzie 207 pracownicy zatrudnieni na zmianie z poszkodowanym udzielali sprzecznych i nieprecyzyjnych wyjaśnień. Wobec powyższego nie ustalono jednoznacznych okoliczności i przyczyn wypadku.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach zalecił:
  1. Podjąć niezbędne działania zmierzające do przeprowadzenia sekcji zwłok poszkodowanego w wypadku śmiertelnym z uwzględnieniem badań na zawartość alkoholu w organizmie.
  2. Ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych w rejonach czynnych ścian w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania robót na skrzyżowaniach z wyrobiskami przyścianowymi w szczególności w pobliżu urządzeń energo-mechanicznych.
  3. Z okolicznościami wypadku śmiertelnego zapoznać zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
Informację opracowano na podstawie danych OUG w Katowicach.