do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/13_10_2014
Drukuj grafikę : tak / nie

13.10.2014

Podczas naprawy układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie 6/VII na poziomie 900m, ślusarz został uderzony wypływającym medium z węża hydraulicznego stojaka sekcji, doznając urazu oka.