do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/14_01_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

14.01.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 19.01.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 3/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 14 stycznia 2010 r. o godz. 1025 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej, któremu uległ sztygar oddziałowy oddziału mechanicznego MMUD-2, lat 33, pracujący w górnictwie 7 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku ścianowym 3 w pokładzie 411/H na poziomie 525 m, drążonym kombajnem chodnikowym typu AM-50zw. Wyrobisko przewietrzane było za pomocą lutniociągu o średnicy 800 mm, zawieszonego pod stropem w osi wyrobiska.
W chodniku, wykonanym w obudowie typu ŁP10/V29/4/A, zabudowany był przenośnik taśmowy typu Gwarek-1000, a po przeciwnej stronie prowadzony był rurociąg przeciwpożarowy o średnicy 100 mm. Rurociąg, zawieszony na łańcuchach gospodarczych, w odległości 0,2 m od łuku obudowy chodnikowej i na wysokości 0,3 m od spągu, wyposażony był w kulowe zawory hydrantowe typu KZH-50 z nasadami typu ZNAL, o średnicy 52 mm.

W dniu 14.01.2010 r., na zmianie rannej, sztygar oddziałowy oddziału mechanicznego MMUD-2, razem ze ślusarzem, udał się do chodnika ścianowego 3 w pokł. 411/H z zamiarem wykonania pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego wody w rurociągu przeciwpożarowym. Zabrali ze sobą narzędzie do badania hydrantów typu WODNIAK 52. Około godz. 1025 ślusarz połączył nasadę hydrantową urządzenia z nasadą hydrantu oznakowanego numerem 22. Drugą nasadę urządzenia połączył z wężem pożarniczym, o długości 1,6 m, po czym sztygar otworzył zawór hydrantu. Po otwarciu zaworu pękła nasada w części gwintowanej i wyrwała się zaworu. Wyrwana nasada, razem z przymocowanym do niej narzędziem, uderzyła sztygara w głowę. W wyniku uderzenia doznał on urazu twarzoczaszki ze złamaniem kości czołowej z wgłębieniem, złamania lewej zatoki czołowej, obu zatok szczękowych, stropu oczodołu i rany ciętej skóry na czole.
Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanego przewieziona do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, a następnie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Barbary w Sosnowcu.

Przyczyną wypadku było uderzenie sztygara w głowę nasadą, z przykręconym do niej narzędziem do badania hydrantów typu Wodniak 52, wyrwaną z zaworu hydrantowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

I. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji:

  1. Rurociągu ppoż. zabudowanego w chodniku ścianowym 3 w pokładzie 411/H do czasu wymiany uszkodzonego hydrantu oznaczonego nr 22.
  2. Narzędzia do badania hydrantów typu Wodniak 52, o nr fabr. 29 do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową.

II. Zabezpieczyć narzędzie do badania hydrantów typu Wodniak 52, o nr fabr. 29 oraz kulowy zawór hydrantowy typ KZH-50 nr 22, zabudowany na rurociągu ppoż., w chodniku ścianowym 3 w pokładzie 411/H na poziomie 525 m, w celu przeprowadzenia badań przez wyspecjalizowaną jednostkę, mających na celu ustalenie przyczyny ich uszkodzenia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.