do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/14_08_2009_1
Drukuj grafikę : tak / nie

14.08.2009.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.08.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 67/2009/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 14.08.2009 r. o godzinie 2115 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ ślusarz oddziału MZL, lat 41, pracujący w górnictwie 21 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie 804 w pokładzie 405/2wd, na poziomie 840 m. Pokład 405/2wd o grubości od 3,0 m do 3,8 m, nachyleniu od 70 do 150, zaliczony został do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego.

W ścianie 804 zabudowano 124 sekcje obudowy zmechanizowanej typu BW-20/36-OzMR2 i kombajn ścianowy typu KSW-475W/2BPH, współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym typu Rybnik 850.

W dniu 14.08.2009r. na zmianie nocnej rozpoczynającej się o godzinie 1830 w ścianie 804, nie prowadzono urabiania. Sztygar zmianowy oddziału MZL-252 skierował do ściany ślusarza, którego zadaniem było łączenie układu przesuwnego sekcji obudowy zmechanizowanej z trasą przenośnika zgrzebłowego. Około godz. 2115, kiedy ślusarz znajdował się pod sekcją obudowy zmechanizowanej nr 32, nastąpiło zasilenie emulsją pod wysokim ciśnieniem przewodu hydraulicznego typu DN10, którego końcówka nie była wpięta do siłownika. Spowodowało to, że strumień emulsji wypływającej pod wysokim ciśnieniem uderzył w twarz pracownika. Wypadek został zgłoszony sztygarowi zmianowemu oddziału górniczego, który nie poinformował o zdarzeniu dyspozytora ruchu. Po wyjechaniu na powierzchnię ślusarz udał się do domu i nie zgłosił wypadku w kopalnianym punkcie opatrunkowym oraz służbie bhp.

W dniu 15.08.2009 r. około godz. 800 pracownik, który przebywał w domu, został odwieziony przez rodziców do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu. W wyniku badań przeprowadzonych w szpitalu stwierdzono, że doznał on urazu tępego i odwarstwienia siatkówek oraz pourazowego zapalenia tęczówki i ciała rzęstkowego obu oczu, a także zaćmy urazowej podwichniętej i krwistka komory przedniej oka lewego, podwichnięcia soczewki i krwistka komory przedniej oka prawego.

W dniu 17.08.2009 r. do działu bhp kopalni „Bielszowice” wpłynęło pismo, w którym ślusarz oddziału MZL-252 wnosił o uznanie za wypadek przy pracy zdarzenia, zaistniałego w dniu 14.08.2009 r. o godz. 2115 w ścianie 804. W związku z tym w kopalni rozpoczęto procedurę badania okoliczności zaistniałego zdarzenia i w dniu 19.08.2009 r., po otrzymaniu opinii lekarskiej ze szpitala, dotyczącej obrażeń odniesionych przez ślusarza, kierownik ruchu zakładu górniczego powiadomił o wypadku Dyrektora OUG w Gliwicach.

Przyczyną wypadku było uderzenie ślusarza w twarz strumieniem emulsji, wypływającej pod wysokim ciśnieniem z niezabudowanej końcówki przewodu hydraulicznego typu DN10.

Badania okoliczności i przyczyn wypadku prowadzone będą z wykorzystaniem dokumentacji sporządzonej przez służbę bhp kopalni.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.