do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/15_09_2018
Drukuj grafikę : tak / nie

15 09 2018

W przecince P-51, pochylnia C-182, na poziomie 930 m miał miejsce samoistny wstrząs górotworu o energii E=3,0x108J, który spowodował tąpnięcie. W zagrożonym rejonie nie przebywali pracownicy.