do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/16_05_2018
Drukuj grafikę : tak / nie

16 05 2018

W pochylni transportowej, w pokładzie 504 wg, na poziomie 840 m, miało miejsce zagrzanie się taśmy przenośnika ścianowego typu Gwarek 1000. Wycofano 20 pracowników, z których 1 użył  sprzętu izolującego drogi oddechowe.