do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/17_09_2008_1
Drukuj grafikę : tak / nie

17.09.2008.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 22.09.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 64/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 17.09.2008 r., około godziny 940 w KHW S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” Ruch Wujek w Katowicach, któremu uległ górnik Przedsiębiorstwa Robót Górniczych „Mysłowice” S.A. w Mysłowicach, lat 41, pracujący w górnictwie 14 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie polowym 3 w rejonie skrzyżowania z objazdem materiałowym 1 na poziomie 680 m. Przekop polowy 3, o szerokości około 4,7 m i wysokości około 3,3 m, wykonany został w obudowie typu ŁP8/V29/A. W przekopie zabudowany był tor o prześwicie 1000 mm i nachyleniu 3 ‰ w kierunku północnym, po którym prowadzono transport kołowy przy użyciu elektrycznych lokomotyw przewodowych. W przekopie polowym 3, w odległości około 12 m od skrzyżowania z objazdem materiałowym 1, zabudowany był rozjazd torowy łączący torowiska wykonane w tych wyrobiskach.

W dniu 17.09.2008 r. na zmianie rannej, trwającej od godziny 600 do godziny 1330, dysponent kolei podziemnej na poziomie 680 m wyznaczył maszynistę lokomotywy elektrycznej do wykonania prac manewrowych w rejonie skrzyżowania przekopu polowego 3 z objazdem materiałowym 1. Dysponent pomimo wydanego polecenia wykonania czynności manewrowych, a w tym sprzęgania i rozprzęgania wozów, nie wyznaczył do pomocy pracownika posiadającego upoważnienie manewrowego. Około godziny 915 maszynista przy pomocy górnika Przedsiębiorstwa Robót Górniczych „Mysłowice” S.A. w Mysłowicach, zatrudnionego w rejonie objazdu materiałowego 1, przystąpił do wykonywania manewrów w okolicy rozjazdu torowego pociągiem składającym się z ośmiu jednostek transportowych załadowanych różnego typu materiałami.

Około godziny 940, po zatrzymaniu składu pociągu w przekopie polowym 3, górnik w celu rozprzęgnięcia siódmej i szóstej jednostki transportowej, tj. wozu kontenerowego i WNDł (drzewiarki), na której załadowane stojaki drewniane wystawały poza czoła wozu, prawdopodobnie pchnął drzewiarkę w celu uzyskania luzu sprzęgów i schylił się aby rozprzęgnąć jednostki. W tym momencie drzewiarka odbiła się od piątej jednostki, a w wyniku jej ruchu powrotnego jeden ze stojaków drewnianych uderzył w głowę górnika powodując jej dociśnięcie do uchwytu technologicznego wozu kontenerowego.

Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili pracownicy oddziału przewozowego zatrudnieni w objeździe materiałowym 1. Po wyjeździe na powierzchnię w punkcie opatrunkowym lekarz stwierdził uraz głowy – zgniecenie. Przytomnego poszkodowanego przewieziono do Szpitala Specjalistycznego w Katowicach – Ochojcu, a następnie do Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W wyniku badań stwierdzono, że poszkodowany doznał złamania zespołu jarzmowo szczękowego prawego z przemieszczeniem oraz lewego bez przemieszczenia.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku ciężkiego było dociśniecie głowy górnika stojakiem drewnianym wystającym poza gabaryty jednostki transportowej, do uchwytu technologicznego rozprzęganego wozu kontenerowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania transportu materiału długiego wozem typu WNDł do czasu prawidłowego załadowania transportowanych materiałów.
  2. Ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego, w tym podmiotów gospodarczych (firm usługowych) w zakresie właściwej organizacji robót oraz metod bezpiecznego wykonywania prac związanych z transportem.
  3. Podjąć niezbędne działania organizacyjno-techniczne celem poprawy skuteczności nadzoru i kontroli robót przez podmioty wykonujące czynności w ruchu zakładu górniczego.
  4. Z przyczynami i okolicznościami zaistniałego zdarzenia zapoznać zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.