do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/17_12_2015
Drukuj grafikę : tak / nie

17 12 2015

Wyższy Urząd Górniczy                                                      

 Departament Górnictwa 

Otworowego i Wiertnictwa

 Katowice, dnia 23 grudnia 2015 r.

I N F O R M A C J A Nr 16/2015 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 17.12.2015 r. około godziny 1710, w JSW S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu, w ścianie N-0 w pokładzie 331, któremu uległ górnik kombajnista oddziału G-3, lat 45, pracujący w górnictwie 16 lat.

 

Wypadek zaistniał w ścianie N-0 w pokładzie 331, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 83-84.

Pokład 331 zaliczono do: IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Wyposażenie ściany stanowiły: sekcje obudowy zmechanizowanej typu JZR-14/30-POz - 154 szt., sekcje typu JZR-14/30-POz/S - 7 szt., sekcje typu Pioma-Jankowice 19/32.8-Oz III/1 - 3 szt., kombajn ścianowy typu JOY 4LS20 oraz przenośnik ścianowy typu Rybnik-850. Oświetlenie ściany stanowiły
33 lampy typu OLR-1/18. Wysokość wyrobiska w miejscu wypadku wynosiła 1,8m, a nachylenie podłużne 320. Przedział obchodowy w ścianie wyposażony był w przegrody zabezpieczające przed staczaniem się urobku (co 10m) oraz stopnie i uchwyty na każdej sekcji obudowy zmechanizowanej.

W dniu 17.12.2015r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1200, ściana została obłożona do wydobycia. Od początku zmiany przejechano kombajnem od sekcji nr 1 do sekcji nr 164 w tzw. czyszczeniu, następnie wykonano przekładkę przenośnika ścianowego, przecięto górny odcinek ściany do sekcji 164, wraz z wylotem ze ściany, po zabudowaniu którego, rozpoczęto urabianie kombajnem ociosu węglowego, z jazdą w dół ściany.  

O godzinie 1709 z nieustalonych przyczyn nastąpiło wyłączenie napięcia w ścianie, w tym oświetlenia, kombajnu i przenośnika ścianowego. Po załączeniu napięcia, około godziny 1711, górnik kombajnista, obsługujący dolny organ kombajnu ścianowego, znajdujący się w rejonie sekcji nr 76-77 udał się w kierunku pulpitu sterowniczego kombajnu, z zamiarem jego załączenia.
W rejonie sekcji nr 83-84, w polu obchodowym, zauważył leżącego, nieprzytomnego drugiego kombajnistę z raną głowy. Po poinformowaniu współpracowników o wypadku przez urządzenie głośnomówiące przystąpił do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu. Następnie do akcji udzielania pomocy włączyli się przybyli do ściany przodowy, sanitariusz oraz pracownicy zatrudnieni na wylocie ze ściany. Około godziny 1740 przybył na miejsce zdarzenia lekarz, który kontynuował reanimację do godziny 1840. O tej godzinie stwierdził zgon poszkodowanego, a w wydanej opinii lekarskiej napisał: „Uraz głowy w obrębie potylicy oraz kości skroniowej i oczodołu z silnym krwotokiem. Od godz. 1740 resuscytacja krążeniowo - oddechowa - bezskuteczna do godz. 1840. Brak oznak życia. Stwierdzono wczesne znamiona śmierci”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym wypadku w dniu 17.12.2015r. o godzinie 1753.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego, było uderzenie górnika kombajnisty w głowę, kamieniem staczającym się po trasie przenośnika ścianowego o nachyleniu około 300, w wyniku czego upadł i uderzył głową o elementy wyposażenia ściany.

 W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku, decyzją z dnia 18.12.2015 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji pokładu 331 ścianą N-0, warunkując jej wznowienie:

  • uzupełnieniem brakujących osłon ociosowych w sekcjach obudowy zmechanizowanej: 142 i od 156 do 160 oraz brakującej osłony przejścia w sekcji 131,
  • zabezpieczeniem ociosu, poprzez otwarcie osłon czoła ściany w sekcjach: 143, 140, 132, 126, 119, 107 i 99,
  • podjęciem działań organizacyjno - technicznych, mających na celu zmniejszenie odległości pomiędzy nadstawkami przenośnika ścianowego a osłonami pola obchodowego w sekcjach od 119 do 126,
  • wytransportowaniem zbędnych materiałów z pola obchodowego ściany.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.