do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/18_06_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

18.06.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-8/gg-14/2008

Katowice, dnia 30.06.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 8/2008 śm./EW

o wypadku śmiertelnym zaistniałym w dniu 18.06.2008 r. około godz. 1450 na urządzeniu wiertniczym typu IRI 750 firmy Poszukiwania Naftowe „Diament” sp. z o. o. w Zielonej Górze wykonującym otwór SS-15, miejscowość Bukwica, gmina Żukowice, powiat Głogów, któremu uległ pomocnik wieżowy wiertacza (pracownik PN „Diament), lat 37.

Wypadek śmiertelny miał miejsce na urządzeniu wiertniczym typu IRI 750 firmy Poszukiwania Naftowe „Diament” sp. z o. o. w Zielonej Górze wykonującym otwór geologiczno – rozpoznawczy SS-15.

Otwór geologiczno – rozpoznawczy SS-15 zlokalizowany jest w obszarze górniczym Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Polkowice – Sieroszowice. Prace na otworze SS-15 prowadzone były urządzeniem wiertniczym typu IRI 750. Firma Poszukiwania Naftowe „Diament” sp. z o. o. w Zielonej Górze wykonywała wiercenia w celu dostarczenia informacji o zasięgu występowania i miąższości warstw serii złożowej rud miedzi celem zweryfikowania i doprecyzowania zasięgu występowania zasobów bilansowych i pozabilansowych.. Prace prowadzone były na podstawie planu ruchu oraz projektu technicznego na wykonanie robót wiertniczych.

Pracownik, zatrudniony jako pomocnik wiertacza wieżowy, rozpoczął zmianę w dniu 18 czerwca 2008 r. o godz. 1200 w systemie dwuzmianowym od godz. 1200 do 2400. Ok. godz. 1445 pracownik otrzymał od wiertacza polecenie udania się na mostek wieżowego w celu przejęcia obowiązków przy odstawianiu pasów przewodu wiertniczego. Wiertacz widział jak poszkodowany przypina się do dolnego cablocka pionowej liny zabezpieczającej podczas wchodzenia po pionowej drabinie. Po chwili (około 3 - 4 min.) poszkodowany spadł z mostka wieżowego na podłogę szybu z wysokości około 18 m doznając śmiertelnych obrażeń.
Został zabrany przez wezwane pogotowie ratunkowe do szpitala w Głogowie gdzie o godz. 16.10 lekarz stwierdził jego zgon.

Dyrektor OUG we Wrocławiu został poinformowany o wypadku w dniu 18 czerwca 2008 roku o godzinie 1645.

Przyczyną wypadku było prawdopodobnie brak przypięcia się przez poszkodowanego do linki urządzenia samohamownego zainstalowanego na mostku wieżowego i wykonywanie pracy przez poszkodowanego na pomostach mostka wieżowego (praca na wysokości) bez tego zabezpieczenia.

Dyrektor OUG wydał decyzję nakazującą sprawdzenie, przez uprawnioną jednostkę, stanu technicznego oraz sprawność działania urządzeń samohamownych CR 200 firmy Protekt (2 szt.), zabudowanych na pomoście wieżowego urządzenia wiertniczego IRI.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.