do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/18_12_2017
Drukuj grafikę : tak / nie

18 12 2017

Wyższy Urząd Górniczy

        Departament

Warunków Pracy i Szkolenia  

Katowice, dnia 29 grudnia 2017 r.

INFORMACJA Nr 14s/2017/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 18 grudnia 2017 r. około godziny 1600, w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła w Mysłowicach, na terenie szybów „Wschodnich” KWK Mysłowice – Wesoła, podczas budowy rurociągu wód dołowych SRK S.A. w Bytomiu, któremu uległ robotnik budowlany, pracownik firmy Stańczyk Paweł Z.B.R. „INŻ - BUD II”, lat 60.

Wypadek zaistniał podczas wykonywania robót budowlanych, prowadzonych na terenie szybów „Wschodnich” PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła, w rejonie zbiornika wody dołowej nr 3, polegających na budowie rurociągu wód dołowych, których inwestorem jest SRK S.A. w Bytomiu.

W dniu 18.12.2017 r. na zmianie A, trzech pracowników firmy Stańczyk Paweł Z.B.R. „INŻ – BUD II” wykonywało wykop o szerokości ok. 1,50 m i głębokości ok.1,50 m, w rejonie zbiornika wody dołowej nr 3, w którym miał zostać zabudowany rurociąg wód dołowych do przejęcia wody z likwidowanej KWK „Mysłowice” o średnicy 400 mm. Wykop wykonywano w gruncie gliniastym, na „odkład”, przy pomocy koparki typu „Liebher” A310. Urobek z wykopu składowany był bezpośrednio przy krawędzi wykopu, po obu jego stronach. Pracownik wyznaczony do obserwowania wykopu i nadzorowania pracy naczynia roboczego koparki, około godziny 1600 wszedł do niezabezpieczonego wykopu o głębokości ok. 1.5 m, w celu ręcznego odkopania i oznaczenia kabla elektroenergetycznego. Podczas tych czynności nastąpiło niekontrolowane obsunięcie się skarpy wykopu od strony zbiornika nr 3, w wyniku czego pracownik został przysypany do wysokości klatki piersiowej i przygnieciony masami ziemnymi. Operator koparki wraz z współpracownikiem przystąpili do uwolnienia poszkodowanego spod zwałów ziemi. Po jego wytransportowaniu z wykopu przystąpili do akcji reanimacyjnej, którą prowadzili do przybycia o godzinie 1635, zespołu pogotowia ratunkowego, który przejął reanimację. O godz. 1717 lekarz pogotowia stwierdził zgon poszkodowanego.

O zaistniałym wypadku powiadomiono Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w dniu 18.02.2017 r. o godzinie 1803.

Wg wstępnych ustaleń przyczyną wypadku śmiertelnego, były uszkodzenia wewnętrzne ciała, powstałe w wyniku przygniecenia masami ziemnymi, podczas przebywania pracownika w niezabezpieczonym wykopie.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  • wstrzymać wykonywanie robót budowlanych przy budowie rurociągu wód dołowych SRK S.A. w Bytomiu, na terenie szybów „Wschodnich” PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła, w związku z wykonywaniem robót budowlanych w sposób niebezpieczny, powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę i projekcie budowlanym,
  • zabezpieczyć terenu budowy i przebudowy infrastruktury technicznej przy powierzchniowych zbiornikach wód dołowych na terenie szybów „Wschodnich” GG sp. z.o.o. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła do przejęcia wody z likwidowanej SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice”, przed dostępem osób nieuprawnionych,
  • ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych przez SRK S.A. w Bytomiu, przy robotach budowlanych na terenie zakładu górniczego PGG sp. z o. o. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła w Mysłowicach, w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania robót budowlanych,
  • zapoznać z okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.