do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/19_09_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

19.09.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-24/gg-104/2012

Katowice, dnia 25.09.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 24/2012 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 19 września 2012 r., o godzinie 535 w KHW S.A. KWK „Wujek” w Katowicach ruch „Śląsk”, któremu uległ górnik rabunkarz oddziału wydobywczego KG-3, lat 46, zatrudniony w górnictwie 25 lat.

Wypadek zaistniał w dowierzchni 3 wtórnej - przyścianowej ściany 3 - w pokładzie 504, w partii „K”, na poziomie 850 m. Ściana 3 o długości około 225 m, wyposażona w 149 sekcji obudowy zmechanizowanej, eksploatowana była systemem poprzecznym z zawałem stropu, na wysokość do 3,0 m. Eksploatację – w warunkach I stopnia zagrożenia tąpaniami – prowadzono pomiędzy dowierzchnią 3 wtórną (odstawczą) i dowierzchnią 4 (wentylacyjną). Dowierzchnia 3 wtórna wykonana została w obudowie typu ŁP10/V32/4A, w rozstawie 1,0 m. Wyrobisko likwidowano wraz z postępem ściany poprzez rabowanie obudowy – odcinkami – maksymalnie do 6 m. Na utrzymywanym odcinku za ścianą obudowa wzmocniana była podciągiem drewnianym, podbudowanym stojakami stalowymi typu „Valent”. Prace związane z rabowaniem obudowy prowadzono na podstawie instrukcji, zatwierdzonej przez kierownika działu górniczego, zgodnie z którą należało rabować tylko jedne (kolejne) odrzwia obudowy, dopiero po zakończeniu cyklu rabowania odrzwi poprzednich.

W dniu 19.09.2012 r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 030, ściana była obłożona do wydobycia. Urabianie prowadzono do godziny 440.

Po zakończeniu wydobycia przystąpiono do prac związanych z rabunkiem obudowy dowierzchni 3 wtórnej, za linią zawału ściany. Wyznaczony przez sztygara zmianowego zespół 3 górników rabunkarzy otrzymał zadanie wyrabowania 5 odrzwi obudowy typu ŁP 10/V32/4A. Brygada odstąpiła od demontażu pierwszych dwóch odrzwi od strony zawału dowierzchni, a prace rabunkowe rozpoczęła od odrzwi trzecich. Pracownicy zdemontowali łuki ociosowe przy tych odrzwiach i usunęli stojak „Valent” spod podciągu drewnianego w osi wyrobiska. Następnie, pomimo braku uzyskania zawału, te same czynności wykonali przy czwartych odrzwiach i zdemontowali łuki ociosowe piątych odrzwi. Podczas wybijania kilofem klinów stojaka, spod stropnicy piątych odrzwi, nastąpił opad skał stropowych powodując przysypanie górnika przodowego.

W wyniku podjętej akcji ratunkowej z udziałem zastępów ratowniczych własnych i specjalistycznych z CSRG w Bytomiu, o godzinie 1040 uwolniono poszkodowanego spod rumoszu skalnego. Będący na dole lekarz, stwierdził zgon poszkodowanego, bez podania rodzaju urazu.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie i zasypanie górnika rumoszem skalnym w likwidowanym odcinku wyrobiska.

W związku z zaistniały wypadkiem śmiertelnym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 504 w partii „K” ścianą 3 na poziomie 850 m, do czasu:

  • zabezpieczenia dowierzchni 3 wtórnej przed możliwością przedostania się brył skalnych z zawału do czynnej przestrzeni wyrobiska,
  • wzmocnienia obudowy dowierzchni 3 wtórnej w sąsiedztwie zaistniałego zawału, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  • zapewnienia odpowiedniej stabilności i podporności obudowy dowierzchni 3 wtórnej w rejonie skrzyżowania ze ścianą 3 poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy obudową wyrobiska a wyłomem,
  • uporządkowania dowierzchni 3 wtórnej, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 3
    z nagromadzonych materiałów i urobku.

2. Ponownie przeszkolić osoby dozoru i pracowników zakładu górniczego wykonujących rabowanie obudowy chodnikowej w zakresie zasad bezpiecznego ich wykonywania.
3. Z okolicznościami wypadku śmiertelnego zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.