do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/1_03_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

1.03.2010

Pracownik zatrudniony przy remoncie rozjazdu nr 12/7 w Przekopie Wschodnim na poziomie 180 m n. p. m., przechodząc przez tor poślizgnął się na podkładzie i doznał złamania kości łódkowatej stopy lewej z przemieszczeniem.