do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/20_08_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

20.08.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.09.2012 r.

INFORMACJA Nr 57/2012/EW

o wypadku ciężkim zaistniałym w dniu 20 sierpnia 2012 r., około godz. 1300, na wiertni 1BA-15W, należącej do „Hydropolwiert” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, postawionej na otworze „24/132 Głogów” w miejscowości Słoćwina, w powiecie głogowskim, województwo dolnośląskie.

Wypadek ciężki miał miejsce na placu budowy wokół projektowanego otworu wielozadaniowego 24/132 Głogów, wykonywanego w ramach wiercenia 12 otworów wiertniczych (złożowych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych), dla poszukiwania i rozpoznania złoża węgla brunatnego w rejonie Głogowa. Prace te wykonywane były na zlecenie przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. Dla planowanych robót wiertniczych przedsiębiorca posiadał plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych na wykonanie 12 otworów wiertniczych, w tym jednozadaniowych (złożowych) oraz wielozadaniowych (łącznie–złożowych, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych) w związku z poszukiwaniem i rozpoznaniem złoża węgla brunatnego w rejonie Głogowa, gmina Żukowice, powiat głogowski oraz gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie na okres do 27.04.2018 r., zatwierdzony decyzją Dyrektora OUG we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2012 r., o znaku WRO/0234/183/12/SK.

W dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 1300, na zmianie I dwuzmianowego systemu pracy, zgodnie z raportem wiertniczym grupa pięciu pracowników, pod bezpośrednim nadzorem wiertacza zmianowego, prowadziła prace związane m.in. z przygotowaniem narzędzi do wiercenia, polegające na skompletowaniu obciążników i świdra. Pomocnik wiertacza dokręcał świder gryzowy 216 mm do obciążnika 4″. Po ręcznym skręceniu elementów postanowił dodatkowo dokręcić świder gryzowy, uderzając w łapę świdra częścią klinową młota stalowego o wadze 4 kg. Podczas uderzania nastąpiło rozszczepienie części klinowej młota w dwóch miejscach, a jeden z odłamków uderzył pomocnika wiertacza w brzuch, przebijając kieszeń spodni drelichowych, koszulę oraz powłoki brzuszne poszkodowanego. Poszkodowany opatrzył się samodzielnie, zaklejając ranę plastrem z apteczki podręcznej i nie pracował już do końca zmiany I (do godz. 1800). Pod koniec zmiany poczuł silny ból brzucha, o czym powiadomił kierownika robót, który odwiózł pomocnika wiertacza do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie. Po wykonaniu badań lekarz stwierdził perforację jelita i zapalenie otrzewnej, kwalifikując wypadek jako ciężki. Po zabiegu operacyjnym poszkodowanego hospitalizowano, a czas niezdolności do pracy został określony na jeden miesiąc.

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu został poinformowany o wypadku w dniu 22 sierpnia o godz. 1540 przez „Hydropolwiert” Sp. z o.o. po uzyskaniu opinii lekarskiej. W dniu 23.08.2012 r. na zmianie pierwszej dokonano oględzin miejsca zdarzenia, w których wyniku stwierdzono m. in., że w dniu wypadku, w rejonie planowanego otworu, nie rozpoczęto jeszcze robót objętych planem ruchu (prowadzono prace przygotowawcze). Przedmiotowy młot był zużyty oraz nosił ślady wcześniejszych odprysków i korozji wżerowej.

Po przeprowadzonych oględzinach, Dyrektor OUG we Wrocławiu nie wydał decyzji w związku z zaistniałym zdarzeniem.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.