do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/22_05_2018
Drukuj grafikę : tak / nie

22 05 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                          

 Katowice, dnia 25 maja 2018 r.

INFORMACJA Nr 36/2018/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 22 maja 2018 r., ok. godz. 1230 ,w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Do wypadku doszło w chodniku kanałowym 02, pomiędzy przecinkami P-09 i P-10, (spawalni) komory przeglądowo-naprawczej maszyn oddziału mechanicznego C-50B, zlokalizowanej przy upadowej D-0, pomiędzy chodnikiem dojściowym 01 i chodnikiem wodnym 02, na poziomie 1100 m, w rejonie GG-5.

W dniu 22.05.2018 r. na zmianie II Wielozmianowego Systemu Pracy (WSP), trwającej od godz. 1100 do godz. 1900, osoba dozoru ruchu oddziału mechanicznego C-50B, wyznaczyła operatora do obsługi ładowarki typu LKP-0903 o numerze zakładowym 470 (dalej „ładowarka”) celem wykonania robót w oddziale górniczym G-51. Około godz. 1200 operator z pierwszej zmiany zjechał ładowarką i pozostawił ją w chodniku kanałowym 01 pomiędzy przecinkami P-06 i P-08. Przejmujący ładowarkę operator zmiany II, podczas wykonywania obsługi codziennej (OC), stwierdził konieczność wymiany przewodu hydraulicznego siłownika wysuwu ścianki (szuflady) łyżki, o czym poinformował sztygara prowadzącego zmianę. Do wymiany przewodu sztygar wyznaczył mechanika-brygadzistę, polecając operatorowi przejechać ładowarką do spawalni, celem odpalenia metalowej osłony przyłączy przewodów hydraulicznych i wymiany uszkodzonego przewodu hydraulicznego. Po pobraniu przewodu hydraulicznego operator odjechał ładowarką w kierunku spawalni. W międzyczasie, do chodnika kanałowego 02 (spawalni) wjechał operator drugiej ładowarki łyżkowej o numerze zakładowym 457, zatrzymując ją od strony przecinki P-10, kierując ciągnik w kierunku przecinki P-09, celem usunięcia wraz z innym mechanikiem usterki w układzie hydraulicznym. Do spawalni, po wykonaniu robót spawalniczych w innym miejscu komory, chodnikiem kanałowym 02, zmierzał spawacz ze zmiany I (WSP), ciągnąc za sobą wózek spawalniczy z dwoma butlami gazowymi (tlenu i acetylenu). Po minięciu przecinki P-09, spawacz postanowił prawdopodobnie naprawić mocowanie piasty jednego z kół w wózku spawalniczym. W tym celu ustawił wózek przy osi wyrobiska, w odległości ok. 3 m od stojącej ładowarki o numerze 457 i przystąpił do jego naprawy. Podczas naprawy wózka, operator ładowarki, jak oświadczył, wjechał ładowarką z chodnika parkingowego 03 do chodnika kanałowego 02, kierując ciągnik ładowarki w kierunku przecinki P-09. Następnie wjechał łyżką ładowarki do chodnika kanałowego 02, w kierunku przecinki P-10, potrącając spawacza i przygniatając jego dolne kończyny łyżką do spągu wyrobiska. Widząc powyższe, operator ładowarki o numerze 457, zaczął biec w kierunku ładowarki sygnalizując lampą zatrzymanie jej ruchu. Po jej zatrzymaniu, polecił operatorowi podnieść łyżkę do góry i razem z mechanikiem uwolnili poszkodowanego spod łyżki i przystąpili do udzielania pomocy przedmedycznej. Po chwili, na miejsce wypadku przybyli inni pracownicy. Powiadomiony o wypadku sztygar, telefonicznie zawiadomił dyspozytora górniczego o wypadku; udał się na miejsce wypadku i udzielił poszkodowanemu dalszej pomocy przedmedycznej. Po udzieleniu pomocy, poszkodowany został przetransportowany pojazdem pod szyb SW-1, wraz z innymi pracownikami. Na podszybiu szybu SW-1, poszkodowanego przejął lekarz-ratownik wraz z sanitariuszami. Po opatrzeniu, został on wydany na powierzchnię, gdzie lekarz udzielił mu dalszej pomocy medycznej. Następnie poszkodowany został przetransportowany pogotowiem lotniczym do Szpitala Specjalistycznego w Zielonej Górze.

Według wstępnej opinii lekarskiej poszkodowany doznał: „Wypadek w pracy – uraz szarpany / zmiażdżeniowy podudzia lewego: zerwanie skóry z całej powierzchni przedniej kolana i podudzia. Złamanie dwukostkowe z całkowitym zwichnięciem stopy (zreponowano). Zachowanie unerwienia i czucia stopy. Wypadek ciężki”.

W miejscu wypadku parametry mikroklimatu były zgodne z wymaganiami przepisów. Akcji ratowniczej nie prowadzono.

Poziome wyrobisko w miejscu wypadku miało szerokość ok. 9,0 m i wysokość ok. 5,3 m. Spąg wyrobiska był suchy. Wyrobisko zabezpieczone było obudową kotwową, strop i ociosy osiatkowane. Ociosy i narożniki były częściowo obudowane murami.

Przyczyna wypadku:

Przyczyną wypadku było dociśnięcie dolnych kończyn spawacza łyżką ładowarki do spągu.

Do wypadku przyczyniły się:

  • brak wymaganego wygrodzenia i właściwego oznakowania miejsca wykonywanych robót w chodniku kanałowym 02,
  • niezachowanie należytej ostrożności przez operatora podczas wjazdu ładowarką do chodnika kanałowego 02, polegającej na upewnieniu się czy wykonywany manewr ładowarką nie będzie zagrażał innym uczestnikom ruchu, a w polu wykonywanych manewrów nie przebywają ludzie.

W związku z wypadkiem nie zachodziła konieczność wydania decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.