do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/22_11_2014
Drukuj grafikę : tak / nie

22.11.2014

W chodniku C-124/P-2, na poziomie 610, w trakcie regularnego przewozu osób maszyną „KACPER 2350”, na trasie dworca osobowego SO-3 do stacji osobowej SO nr 16, operator stracił panowanie nad maszyną i uderzył w ocios zachodni chodnika C-124. W wyniku uderzenia 9 pracowników doznało lekkich obrażeń. Po udzieleniu pomocy ambulatoryjnej wszyscy zostali odesłani do domu z zaleceniem konsultacji lekarza pierwszego kontaktu. W ustaleniu wstępnych okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku stwierdzono na miejscu zdarzenia, że spąg wyrobiska był zawodniony, z dużą ilością błota.