do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/23_05_2011
Drukuj grafikę : tak / nie

23.05.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.05.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 27/2011/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 23.05.2011 r. o godzinie 1000
w JSW S.A KWK „Krupiński” w Suszcu, w ścianie N-4 w pokładzie 330/2, któremu uległ górnik kombajnista oddziału G-1, lat 42,
pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie N-4 w pokładzie 330/2 na poziomie 620 m, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 156.

Pokład 330/2 w rejonie ściany N-4 został zaliczony do: IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Wysokość wyrobiska w miejscu wypadku wynosiła około 2,5 m, nachylenie podłużne 290, a szerokość przejścia 1,6 m.

Wyposażenie ściany stanowiły: kombajn ścianowy typu KSW-460NE, przenośnik ścianowy typu Rybnik-850 oraz 158 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej, w tym: 149 typu „JZR 14/30 POz” oraz 9 typu „JZR 14/30 POz/S”. Przenośnik ścianowy wyposażony był w system sygnalizacji głośnomówiącej typu UGS-01. Ściana oświetlona była lampami typu OLR-1.

W dniu 23.05.2011 r. na zmianie A, rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar oddziałowy oddziału G-1 skierował do ściany N-4 zespół 16 pracowników, którego zadaniem było prowadzenie wydobycia. Po urobieniu dolnego odcinka ściany i wykonaniu przekładki dolnego napędu przenośnika ścianowego (PZS) rozpoczęto urabianie kombajnem, w kierunku wylotu ze ściany. Około godziny 1000 podczas dojeżdżania kombajnem do górnego napędu PZS, gdy górny organ znajdował się w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej numer 154, górnik kombajnista został uderzony w lewe oko odpryskiem metalicznym niewiadomego pochodzenia. Poszkodowany wyłączył kombajn i usiadł na spągnicy sekcji obudowy zmechanizowanej numer 156. Drugi kombajnista znajdujący się w tym momencie poniżej kombajnu (w sekcjach obudowy zmechanizowanej), chcąc sprawdzić przyczynę wyłączenia, udał się w kierunku górnego napędu PZS i zauważył poszkodowanego, który jedną ręką zasłaniał lewą część twarzy, a w drugiej trzymał uszkodzone okulary ochronne typu „UVEX”.
Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy przez współpracowników, został on przetransportowany pod szyb, a następnie szybem na powierzchnię, gdzie w punkcie opatrunkowym pomocy udzielił mu lekarz. W wydanej wstępnej opinii lekarz stwierdził: „Rana powieki dolnej oka lewego”. Po przewiezieniu poszkodowanego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, została wydana kolejna opinia lekarska w dniu 24.05.2011 r., w której stwierdzono: „oko lewe - rana przenikająca rogówki z wypadnięciem tęczówki, soczewki, ciała szklistego, rozerwanie gałki ocznej w tylnym biegunie, ciało obce metaliczne wielkości 4 x 3 mm wbite w górno-nosowej ścianie oczodołu - pozostawiono - do operacji w drugim etapie, liczne drobne ciała obce w rogówce i wewnątrz gałki ocznej - plastik! usunięte w trakcje operacji. Na skutek urazu pacjent jednooczny”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 23.05.2011 r. o godzinie 1105, został poinformowany przez KRZG o zaistnieniu wypadku i przewiezieniu poszkodowanego karetką do szpitala.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie odpryskiem metalicznym (niewiadomego pochodzenia) w lewe oko górnika kombajnisty.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.