do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/23_06_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

23.06.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.07.2008 r.


I N F O R M A C J A Nr 39/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 23.06.2008 r., ok. godz. 805 w zakładzie górniczym „Niedamowo IV”, należącym do Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Olsztynie, któremu uległ sztygar, lat 59, podczas wykonywania czynności uzupełniania płynu hamulcowego w zbiorniku znajdującym się przed przednią szybą kabiny ładowarki  Ł – 540.

Wypadek zaistniał w odkrywkowym zakładzie górniczym „Niedamowo IV”, gm. Kościerzyna, powiat kościerski, woj. pomorskie, wydobywającym kruszywo naturalne, podczas wykonywania czynności przygotowujących ładowarkę Ł- 540 do pracy.

Wydobycie kopaliny w zakładzie górniczym „Niedamowo IV” było czasowo wstrzymane od 1 stycznia 2008 r.

W dniu 23.06.2008 roku w zakładzie górniczym „Niedamowo IV”, na I zmianie, trwającej od godziny 600 do 1400, pracowały tylko dwie osoby; sztygar zmianowy i operator ładowarki. Do codziennych zadań operatora ładowarki należało wykonanie obchodu wyrobisk górniczych i zakładu. Do obowiązków sztygara należało wydawanie z zakładu górniczego części zdemontowanych maszyn i ich dokumentowanie. Wydawane części transportowane były do innych zakładów górniczych należących do Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych. Zgodnie z zakresem obowiązków sztygar zobowiązany był do organizowania, nadzorowania i sprawowania kontroli w zakresie miedzy innymi obsługi maszyn. Po odebraniu przez sztygara informacji telefonicznej z Działu Technicznego w Olsztynie o tym, że planowany jest odbiór zdemontowanych części refulera, złożonych na placu składowym zakładu górniczego, postanowił sam sprawdzić stan techniczny ładowarki Ł- 540, która miała być użyta do załadunku tych części.

W wyniku oględzin ładowarki sztygar stwierdził brak odpowiedniej ilości płynu hamulcowego w zbiorniku, który umieszczony jest przed przednią szybą kabiny ładowarki. Sam zdecydował się uzupełnić płyn hamulcowy w zbiorniku ładowarki Ł-540. Przygotował pojemnik z płynem hamulcowym, wyszedł z kabiny ładowarki na przedni lewy błotnik. Aby dostać się do zbiornika płynu hamulcowego sztygar lewą nogę postawił na przegubie tłoczyska łyżki ładowarki, prawą na podeście błotnika przedniego. Po zakończeniu uzupełniania płynu hamulcowego, sztygar zaczął wycofywać się. W pewnym momencie zawadził lewą nogą o wystające elementy ładowarki, stracił równowagę i spadł z podestu błotnika na ziemię upadając na plecy i bok. Poszkodowany z trudem podniósł się i uchwycił poręczy przy stopniach do kabiny ładowarki. Drugi pracownik pomógł poszkodowanemu w przejściu do szatni. Podczas poruszania się poszkodowany odczuwał silny ból w prawej pachwinie.
Po telefonicznym wezwaniu syna sztygara, został on odwieziony do szpitala w Kościerzynie, gdzie był hospitalizowany przez dwa dni, po czym wrócił do domu.

W wyniku badania lekarskiego ustalono złamanie panewki stawu biodrowego prawego. Wynik badania tomografem komputerowym wykazał dwie podłużne szczeliny złamania trzonu prawej kości łonowej przechodzące na panewkę stawu biodrowego. Nie stwierdzono przemieszczenia ani obecności wolnych fragmentów śródstawowych. Powyższe uszkodzenia powstały na skutek upadku.
Nie wykonano badania na zawartość alkoholu we krwi.

W związku z przebywaniem poszkodowanego w szpitalu przez okres dwóch dni oraz trwającymi badaniami lekarskimi, ustalającymi stopień uszczerbku na zdrowiu, służby bhp przedsiębiorcy z opóźnieniem rozpoczęły postępowanie powypadkowe, a tym samym z opóźnieniem powiadomiono o wypadku Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu.

Przyczyną zewnętrzną wypadku ciężkiego był upadek z wysokości 1,8 m na ziemię z błotnika przedniego ładowarki Ł-540 na skutek wykonywania czynności przez osobę nie upoważnioną do wykonywania tej czynności.

Do wypadku przyczyniły się:

  1. Niewłaściwie zorganizowana praca przez osobę dozoru, która zdecydowała o samodzielnym wykonaniu czynności uzupełnienia płynu hamulcowego w zbiorniku płynu pomimo, że w zakresie czynności takiego obowiązku nie posiadała.
  2. Wykonywanie czynności uzupełniania płynu hamulcowego niezgodnie z informacjami zamieszczonymi na ładowarce Ł-540.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nakazał z przyczynami i okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zakładu górniczego oraz omówić wypadek w kierownikami ruchu zakładów górniczych kopalin pospolitych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.