do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/25_02_2016
Drukuj grafikę : tak / nie

25 02 2016

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                              

Katowice, dnia 9 marca 2016 r.

      

 INFORMACJA Nr  3/2016 śm./EW

 w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 25.02.2016r., o godzinie 1130 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, w przecince łączącej objazd III z objazdem IV szybu Janina IV na poziomie 350m, któremu uległ górnik oddziału zbrojeniowo likwidacyjnego, lat 35, pracujący w górnictwie 4 lata.

 

Wypadek zaistniał w przecince łączącej objazd III z objazdem IV szybu Janina IV na poziomie 350m, w której zlokalizowana była komora do przeładunku elementów ciężkich.

W dniu 25.02.2016r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600 sztygar zmianowy oddziału szybowego MSz skierował czteroosobową brygadę do wykonywania prac w komorze do przeładunku elementów ciężkich, polegających na przeładunku elementów sekcji obudowy zmechanizowanej z platform transportowych na wozy średnie do transportu materiałów pomocniczych typu WSP. Pracownicy przeładowali elementy sekcji na trzy jednostki transportowe, które przetoczyli ręcznie, poza komorą, w kierunku objazdu IV. Następnie rozpoczęto ich transportowanie lokomotywą typu LD 21. Podczas przejazdu zestawu przez rozjazd torowy, na skrzyżowaniu przecinki łączącej z objazdem IV, na przedostatniej jednostce nastąpiło przemieszczenie elementów drewnianych stabilizujących ładunek oraz stropnicy wychylno-przesuwnej sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 20/41 POz. W związku z taką sytuacją przodowy brygady podjął decyzję o ponownym wprowadzeniu do komory przeładunkowej jednostki transportowej, na której znajdowała się stropnica obudowy zmechanizowanej, celem poprawienia jej ułożenia. Podczas ręcznego przetaczania wozu, przez przodowego oraz maszynistę lokomotywy i manewrowego, transportowana jednostka uległa wykolejeniu i przewróceniu w przecince łączącej, a element sekcji obudowy zmechanizowanej, przygniótł do obudowy wyrobiska pracownika, który przebywał na trasie prowadzonego transportu.

Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pierwszej pomocy, uwalniając spod przewróconego wozu z załadowaną stropnicą sekcji. O godzinie 1145, pomimo przeprowadzonej reanimacji, przebywający  na zrębie szybu lekarz stwierdził zgon.  

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie pracownika do obudowy wyrobiska stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej, transportowaną wozem typu WSP, w wyniku jego wykolejenia i przewrócenia się.   

 W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I.Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia prac związanych z załadunkiem elementów ciężkich w „komorze do przeładunku elementów ciężkich”, zlokalizowanej w przecince łączącej objazd III z objazdem IV szybu Janina IV na poziomie 350m oraz z transportem z komory załadowanych elementów, do czasu:        

1) ponownego przeszkolenia pracowników zatrudnianych w komorze do przeładunku elementów ciężkich, w zakresie prawidłowego zabezpieczenia załadowanych elementów przed przemieszczeniem się na środku transportowym oraz wydawania jednostek transportowych z komory,

2) doprowadzenia do sprawności rozjazdu torowego zabudowanego na skrzyżowaniu objazdu IV z przecinką łączącą objazd III z objazdem IV szybu Janina IV na poziomie 350m.

II.Nakazał zabezpieczyć do dalszych badań technicznych wóz średni do transportu materiałów pomocniczych typu WSP o numerze kopalnianym 01/06. Badania stanu technicznego przeprowadzić w sposób i na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, a o wynikach badań poinformować niezwłocznie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Z okolicznościami zaistniałego wypadku bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.