do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/25_04_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

25.04.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.04.2008 r.I N F O R M A C J A Nr 25/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 25.04.2008 r. o godz. 1655 w KW S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ pracownik podmiotu wykonującego pracę w ruchu zakładu górniczego, lat 53, z zawodu malarz - blacharz.

Wypadek miał miejsce na dachu budynku płuczki GI zakładu przeróbczego Ruchu „Halemba” W rejonie tym prowadzono nadbudowę budynku płuczki, realizowaną w ramach inwestycji p.t. „Modernizacja zakładu przeróbczego KWK „Halemba”. Generalnym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. w Katowicach, realizujące część zadania poprzez podwykonawców. Jednym z nich była firma „Rapid” Sp. z o.o. w Olkuszu, zatrudniająca m.in. malarza - blacharza. Inwestycję prowadzono na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przez Dyrektora OUG w Gliwicach w dniu 6.12.2002 r.

W dniu 25.10.2008 r. ok. godz. 1650 malarz - blacharz wraz z drugim pracownikiem zakończyli pracę na dachu budynku płuczki. Jako trasę zejścia w stronę klatki schodowej, obrali drogę po dachach budynku, schodząc po drabinie z poz. +40 m na poz. +36,0 m. Przyjęta trasa była niezgodna z warunkami bezpiecznego wykonywania robót, zawartymi w instruktażu stanowiskowym oraz w projekcie technologii i organizacji robót, o których pouczono pracowników.

Malarz - blacharz, schodząc po drabinie spadł z wysokości ok. 4,0 m na niższy płaski dach kryty papą.
W następstwie upadku doznał złamania miednicy i prawej kości ramiennej.
Poszkodowany został odwieziony do Szpitala Miejskiego Nr 1 w Rudzie Śląskiej - Goduli.

Przyczyną wypadku był upadek z drabiny na połać dachową, podczas schodzenia z poziomu +40 m na poziom +36 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  • zapoznać pracowników z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku;
  • ponownie przeszkolić zatrudnionych pracowników w zakresie poruszania się wyznaczonymi drogami.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.