do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/25_10_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

25.10.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 29.10.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 77/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 25 października 2010 r., około godziny 1735, w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” ruch „Wesoła” w Mysłowicach, któremu uległ młodszy górnik, lat 24, pracujący w górnictwie 2,5 roku.

Wypadek zaistniał w chodniku kamiennym II, na poziomie 665 m, w rejonie stacji materiałowej SM-1a kolejki podwieszonej spalinowej. Wyrobisko, o wysokości 3,7 m i szerokości 5,4 m, wykonano w obudowie typu ŁP 10/V32/4/A. Na spągu ułożone zostały dwa tory („północny i południowy”) połączone rozjazdem torowym. Nad torami zabudowane były dwa tory kolejki podwieszanej z napędem własnym – spalinowym.

W dniu 25.10.2010 r. na zmianie B, trwającej od godziny 1200, sztygar zmianowy oddziału zbrojeniowo-likwidacyjnego PZL-2 skierował dwóch młodszych górników, wyznaczając wśród nich przodowego, do stacji materiałowej SM-1a w chodniku kamiennym II. Zadaniem zespołu był przeładunek materiałów, z jednostek kołowych na kolejkę podwieszoną typu Bevex 70, i ich transport do rejonu ściany 559 w pokładzie 510. Na stacji znajdował się zestaw transportowy kolejki, pod którym stały dwa wozy do transportu materiałów (drzewiarki) i trzy platformy transportowe typu 120kN MONTANA. Jedna z platform załadowana była stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 12/28/31/POz. W tym samym czasie dysponent przewozu skierował do stacji SM-1a drużynę pociągową, której zadaniem było wykonanie transportu lokomotywą akumulatorową, typu Lea BM-12, jednostek transportowych w kierunku szybu. Manewrowy drużyny pociągowej nie wycofał pracowników oddziału zbrojeniowo-likwidacyjnego ze stacji materiałowej i zezwolił maszyniście lokomotywy na wykonywanie manewrów. W wyniku manewrów trzy jednostki, tj. dwa wozy do transportu materiałów i jedna z platform, przemieściły się w kierunku platformy załadowanej stropnicą obudowy zmechanizowanej, przy której pracowali górnicy. Górnik przodowy, który stał na torze południowym, został uderzony przemieszczającymi sie jednostkami, a jego noga została dociśnięta platformą transportową do stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej. Przodowy doznał złamania otwartego podudzia prawego z urazem zmiażdżeniowym. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano pociągiem sanitarnym pod szyb „Piotr”, a następnie na powierzchnię, skąd został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Po wykonaniu badań przeprowadzono amputację prawej kończyny dolnej, określając wypadek jako ciężki.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było dociśnięcie prawej nogi młodszego górnika do załadowanej na platformie transportowej stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej, drugą platformą transportową przemieszczoną przez lokomotywę.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1. Nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji lokomotywy elektrycznej typu LEA BM-12 o numerze kopalnianym 3, do czasu przeprowadzenia oceny jej stanu technicznego przez specjalistyczną jednostkę.

2. Zalecił:
  • niezwłocznie poinformować dyrektora OUG w Katowicach o wynikach badania technicznego lokomotywy typu Lea BM-12 o numerze kopalnianym 3, przeprowadzonego przez specjalistyczna jednostkę, na zlecenie kopalni,
  • przeprowadzić ponownie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego prowadzenia ruchu kolei podziemnej, w tym na stanowisku zdawczo-odbiorczym w chodniku kamiennym II na poziomie 665m,
  • z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.