do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/27_03_2014
Drukuj grafikę : tak / nie

27.03.2014

W oddziale G-1, komorze K-7/P-27a, na poziomie 1050m, nastąpił samoistny opad skał stropowych, poniżej głębokości kotwienia, powodujący przysypanie kabiny kotwiarki i uwięzienie w niej pracownika. Pracownik został uwolniony przez ratowników. Odniósł lekkie obrażenia ciała.