do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/27_07_2009
Drukuj grafikę : tak / nie

27.07.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 31.07.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 57/2009/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 27.07.2009 r. około godziny 2110 w piwnicy urządzeń przyszybowych po stronie południowej szybu 1.2 na poziomie 960 m w zakładzie górniczym Lubelski Węgiel S.A. „Bogdanka” S.A. w Bogdance, któremu uległ przodowy brygady obsługi wydobycia oddziału szybowego szybu 1.2.

Wypadek zaistniał na poziomie 960 m w piwnicy urządzeń przyszybowych, w rejonie ramy obciążnika pomostu wahadłowego południowego, po stronie klatki wschodniej górniczego wyciągu szybowego szybu 1.2. Szyb jest jednoprzedziałowy, wydobywczy z jazdą ludzi, zgłębiony do poziomu 995 m. Górniczy wyciąg szybowy wyposażono w maszynę wyciągową typu 2L-6000/2400, dwie klatki czteropiętrowe o ładowności 10 Mg, poruszające się z prędkością 12 m/s przy jeździe ludzi i 15m/s przy wydobyciu.
Na poz. 960 m zabudowane były urządzenia przyszybowe, w skład których wchodziły:

  • po stronie północnej dla obu torów: wrota szybowe, pomosty wahadłowe, zapory szybowe, zapory rozdzielcze, urządzenia zapychające i hamulce torowe,
  • po stronie południowej dla obu torów: wrota szybowe, pomosty wahadłowe, zapory wsteczne.

Po zakończeniu wydobycia na zm. B, przed wyjazdem brygady obsługi poz. 960 m, po opuszczeniu pomostów wahadłowych i otwarciu wrót szybowych, nastąpiło zakleszczenie pomostu wahadłowego po stronie południowej o dolne prowadnice toczne klatki wschodniej, co spowodowało zablokowanie ruchu maszyny wyciągowej. Podejmowane próby podniesienia pomostu wahadłowego przez sterowanie z pulpitu sygnalisty, a następnie przez ręczne sterowanie elektrozaworem dopływu powietrza do siłownika pneumatycznego pomostu wahadłowego były nieudane. W tej sytuacji przodowy brygady obsługi wydobycia wszedł do piwnicy urządzeń przyszybowych po stronie południowej i ręcznie zneutralizował blokadę ruchu maszyny wyciągowej poprzez przestawienie pozycji łącznika kontrolującego położenie pomostu. Uruchomiono maszynę wyciągową co spowodowało nagłe uwolnienie zakleszczonego pomostu wahadłowego i przygniecenie przodowego ramą obciążników pomostu do belki przystropowej. W wyniku przygniecenia poszkodowany doznał urazu klatki piersiowej, tchawicy i płuc-śródpiersia.

Przyczyną wypadku było przygniecenie poszkodowanego ramą obciążnika pomostu wahadłowego do belki przystropowej, podczas wykonywania niedozwolonych czynności polegających na ręcznym przestawianiu łącznika krańcowego położenia pomostu wahadłowego, po stronie południowej klatki wschodniej w piwnicy urządzeń przyszybowych na poz. 960 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechaniczych w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał przedsiębiorcy:

  1. Sprawdzić stosowane rozwiązania techniczne w zakresie prawidłowego usytuowania naczyń wyciągowych na poziomach załadowczych i wyładowczych przyszybi, dla poszczególnych rodzajów pracy i warunków obciążenia górniczego wyciągu szybowego szybu 1.2, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Z okolicznościami i przyczynami tego wypadku zapoznać pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu górniczych wyciągów szybowych.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.