do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/27_08_2013
Drukuj grafikę : tak / nie

27.08.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-13/gg-405/2013

Katowice, dnia 4.09.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 13/2013 śm/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego na Odkrywce Koźmin zaistniałego w dniu 27.08.2013 roku ok. godz. 1430 na urządzeniu wiertniczym należącym do zakładu: ALGEO Sp. z o.o. wykonującego studnie odwadniające dla PAK Kopalnia Węgla Brunatnego ADAMÓW S.A. któremu uległ Pan: Jacek Bonar – pomocnik wiertacza, pracownik ALGEO Sp. z o.o. Grabownica Starzeńska, lat 26, pracujący w wiertnictwie lat 3.

Wypadek zaistniał na przedpolu odkrywki Koźmin – w granicach obszaru górniczego, podczas wiercenia otworu odwodnieniowego nr EK-10/1 w polu centralnym południowym złoża Koźmin, urządzeniem wiertniczym H4-1H, zabudowanym na przyczepie dwuosiowej. W otworze o gł. 31 m zapuszczona była rura obsadowa o średnicy 20”.

W dniu 27.08.2013 r. wiercono otwór przy pomocy łyżki wiertniczej 18”. Ok. godz. 1430, po wyciągnięciu łyżki wiertniczej o długości 3,40 m wypełnionej mokrym piaskiem z otworu, wiertacz postawił łyżkę na klocku drewnianym położonym na płycie betonowej . Łyżka ważąca wraz z piaskiem około 0,8 tony zamontowana była przy pomocy krętlika i liny stalowej o średnicy 16 mm . Pomocnik wiertacza, przy pomocy metalowego pręta (haka) o długości ok. 2,5 m, odciągał łyżkę by przechylić łyżkę i wysypać z niej piasek. Gdy łyżka była przechylona, metalowy pręt odczepił się od łyżki i łyżka lekko podparta, wisząc na poluzowanej linie zaczęła się przesuwać w sposób niekontrolowany w kierunku wiertnicy, zataczając górną częścią półobrót . Drugi pomocnik wiertacza (poszkodowany) podbiegł do przesuwającej się łyżki. Gdy zaczął ją odpychać od otworu wiertniczego w celu położenia jej na boku, został przygnieciony górną rurową częścią łyżki do platformy wiertnicy. Do poszkodowanego podeszli pracownicy i pomogli mu przejść w kierunku przyczepy baraku. Kierownik wiertni odwiózł poszkodowanego samochodem osobowym do szpitala w Turku, gdzie poszkodowany zmarł.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie pomocnika wiertacza łyżką wiertniczą, które prawdopodobnie spowodowało poważne obrażenia wewnętrzne.

Komisja powołana przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu prowadzi aktualnie postępowanie wyjaśniające związane z organizacją pracy, oceny ryzyka w miejscu pracy oraz posiadanych instrukcji stanowiskowych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.