do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/28_05_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

28.05.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 1.06.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 35/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego - urazu gałki ocznej, zaistniałego w dniu 28 maja 2010 r. o godzinie 1045, w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bobrek - Centrum” Ruch Centrum w Bytomiu, któremu uległ sztygar zmianowy oddziału robót przygotowawczych, lat 49, pracujący w górnictwie 27 lat.

Wypadek zaistniał na stacji nadawczo – odbiorczej kolejki podwieszonej typu KSP-32 w chodniku 6/4, w pokładzie 510 warstwa dolna, na poziomie 585 m. Pokład 510 o grubości około 9,0 – 9,6 m, nachyleniu od 60 do 120, zaliczony został do III stopnia zagrożenia tąpaniami, I kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Chodnik 6/4 wykonany był w obudowie typu ŁP10/29/A, z rozstawem odrzwi co 0,8 m i stabilizowanej 10 rozporami typu WRG.

W dniu 28 maja 2010 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godz. 630, transportowano pompę typu OS – 150AM kolejką podwieszoną typu KSP – 32. Około godz. 1045 w chodniku 6/4, podczas rozładunku zestawu pompowego, nastąpiło zablokowanie mechanizmu wciągarki łańcuchowej i wyrwanie pokrywy bocznej. Spowodowało to nagłe opadnięcie pompy na spąg i uderzenie elementem wciągarki, w lewe oko, nadzorującego te prace sztygara zmianowego. Poszkodowany posiadał zabudowaną na hełmie górniczym osłonę twarzy typu P1-SELEKT, na której stwierdzono uszkodzenie mechaniczne po stronie lewej. Wskutek uderzenia sztygar doznał urazu gałki ocznej lewej z raną przeszywającą twardówkę powyżej rąbka, wylewu krwi do komory przedniej oka i rydodializy, zaćmy pourazowej podwichniętej oraz wylewu krwi do szklistki z odwarstwieniem siatkówki i wylewu podsiatkówkowego. Czas niezdolności do pracy lekarz określił na sześć miesięcy.

Przyczyną wypadku było uderzenie sztygara zmianowego, w lewe oko, elementem wciągarki łańcuchowej, używanej do rozładunku pompy typu OS-150AM z zestawu transportowego kolejki typu KSP-32.

W związku z zaistniałym wypadkiem i stwierdzonymi nieprawidłowościami na miejscu wypadku Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji kolejki podwieszonej typu KSP-32, którą prowadzi się transport materiałów do chodnika 6/4 w pokładzie 510 warstwa dolna na poziomie 585 m do czasu:
    a) prawidłowego oświetlenia stacji nadawczo – odbiorczej w chodniku 6/4,
    b) zabudowy odciągów przy dwóch zespołach krążków nastawnych,
    c) zamocowania łańcuchów do wózków nośnych za pomocą odpowiednich sworzni.
  2. Zabezpieczyć wciągarkę ręczną, używaną na stacji nadawczo – odbiorczej w chodniku 6/4, w celu przeprowadzenia badań przez wyspecjalizowaną jednostkę.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.