do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/28_10_2008
Drukuj grafikę : tak / nie

28.10.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.11.2008 r.

I N F O R M A C J A 72/2008/EW

w sprawie wypadku ciężkiego jaki miał miejsce w dniu 28.10.2008 r. około godz. 1420, w zakładzie górniczym "Warcz VI", należącym do Przedsiębiorstwa Budowlanego „Górski” Sp. z o.o. w Gdańsku, któremu uległ operator przesiewacza, lat 49, pracujący w górnictwie 3 lata.

Zakład górniczy "Warcz VI" wydobywa kruszywo naturalne ze złoża "Warcz VI" o powierzchni ok. 17 ha, położonego w miejscowości Warcz, w gminie Trąbki Wielkie, w powiecie gdańskim, w województwie pomorskim.
Wydobycie kruszywa prowadzone jest systemem wgłębnym, za pomocą koparki. Głębokość wyrobiska eksploatacyjnego wynosi ok. 4 m. Wydobyty urobek kierowany jest na przesiewacz typu Chieftain 1400 T, produkcji Powerscreen, zlokalizowany w wyrobisku górniczym w odległości ok. 10 m od skarpy eksploatacyjnej. Przesiewacz Chieftain 1400 T zamontowany jest na podwoziu gąsienicowym. W skład przesiewacza wchodzą kosz zasypowy o pojemności 7 m3 z rusztem zbudowanym z prętów stalowych o wymiarach 180 cm x 5 cm x 2 cm, zestaw sit oraz przenośniki taśmowe (4 sztuki). Wyłączniki bezpieczeństwa przesiewacza kosza zasypowego, przenośników oraz wyłącznik główny znajdują się w szafie sterowniczej zamontowanej na konstrukcji przesiewacza po prawej stronie, w stosunku do kierunku przemieszczania się nadawy.

W dniu 28.10.2008 r. na I zmianie roboczej, trwającej od godz. 700 do 1600, w zakładzie górniczym zatrudnionych było trzech pracowników: operator koparki Akerman EC 230b, operator ładowarki Liebherr 574 i operator przesiewacza Chieftain 1400 T. Ruch zakładu prowadzony był pod dozorem osoby dozoru. Wydobyty urobek koparką podawany był na kosz zasypowy przesiewacza. Na przesiewaczu nadawa klasyfikowana była na frakcje i kierowana przenośnikami taśmowymi na pryzmy. Zadaniem operatora przesiewacza była obsługa przesiewacza polegająca między innymi na regulacji prędkości taśmy odbierającej nadawę z kosza zasypowego na przesiewacz oraz nadzorowanie prawidłowej pracy przesiewacza. Około godz. 1420 operator przesiewacza, znajdując się w pobliżu szafy sterowniczej został uderzony prętem stalowym o wadze ok. 30 kg pochodzącym z rusztu kosza zasypowego. Pręt spadając uderzył operatora przesiewacza w głowę, powodując ciężkie obrażenia twarzoczaszki w okolicy lewego oka. W momencie zdarzenia nie było żadnych świadków, stąd istnieją trudności w ustaleniu, w jaki sposób oderwany z rusztu pręt przemieścił się i uderzył poszkodowanego. Dotychczas poszkodowany nie został przesłuchany z uwagi na ciężki stan jego zdrowia. Poszkodowanego, już po zdarzeniu z ranami na twarzy, siedzącego na pryzmie w pobliżu szafki sterowniczej, zauważył operator ładowarki. Obok miejsca zdarzenia leżał kask i pręt z rusztu kosza zasypowego. Przesiewacz w tym momencie był wyłączony przez poszkodowanego. Wezwana telefonicznie przez operatora ładowarki, osoba dozoru powiadomiła o wypadku pogotowie ratunkowe z Pruszcza Gdańskiego i Policję. Po przyjeździe pogotowia poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej, a następnie przewieziono go do szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku, w którym poszkodowany nadal jest hospitalizowany.

Bezpośrednią przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego w głowę przez pręt stalowy, o wymiarach 180 cm x 5 cm x 2 cm i wadze ok. 30 kg, który odspoił się od rusztu kosza zasypowego przesiewacza Chieftain 1400 T.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch przesiewacza Chieftain 1400 T do czasu naprawy kosza zasypowego i dokonania oceny stanu technicznego przesiewacza przez osobę uprawnioną i oddania przesiewacza do ruchu na podstawie zezwolenia KRZG.
  2. Dokonać weryfikacji dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz podjąć działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń występujących w miejscu pracy poszkodowanego.
  3. Z przyczynami i okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.