do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/29_06_2014
Drukuj grafikę : tak / nie

29.06.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 07.07.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 30/2014/EW

w sprawie wypadku ciężkiego zaistniałego w dniu 29 czerwca 2014r. o godzinie 540 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy w Zabrzu, któremu uległ górnik oddziału transportu dołowego GTD1-M, lat 22, pracujący w górnictwie 1 rok 9 miesięcy.

Wypadek zaistniał w przekopie V równoległym na poziomie 850m, w rejonie skrzyżowania z chodnikiem Bp11 w pokładzie 412/1. W przekopie zabudowane były między innymi przenośniki głównego układu transportu urobku na poziomie 850m, w tym dwa przenośniki typu Gwarek-1200 o numerach kopalnianych 3 i 4, nie przystosowane do jazdy ludzi. Na skrzyżowaniu przekopu V równoległego z chodnikiem Bp11 w pokładzie 412/1 zabudowany był przesyp z przenośnika taśmowego typu PPT-1000 zabudowanego w tym wyrobisku, na przenośnik nr 3. Odległość pomiędzy górną krawędzią wysięgnika przenośnika taśmowego typu PPT-1000 a górną taśmą przenośnika taśmowego nr 3 wynosiła 0,4m, zamiast co najmniej 0,6m. W przekopie V równoległym w odległości 8,1m na południe od chodnika Bp11 na konstrukcji przenośnika taśmowego typu Gwarek-1200, po zlikwidowanej tamie wentylacyjnej, pozostała śluza z blachy stalowej. Wlot i wylot śluzy zabezpieczono fartuchami z taśmy przenośnikowej. W sąsiedztwie śluzy po jej obu stronach zabudowane były drewniane przejścia dla ludzi przez przenośnik.
W dniu 28 czerwca 2014r., na zmianie nocnej, 4 pracowników oddziału GTD1-M obsługiwało przenośniki taśmowe głównej odstawy urobku. W rejonie przecinki ściany p45 w pokładzie 412/1 do prac konserwacyjnych zatrudnionych było 11 pracowników firmy Bytomskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Budowlanych i Górniczych Sp. z o.o. w Bytomiu.

W dniu 29 czerwca 2014r. około godziny 535 górnik oddziału GTD1-M wszedł na będącą w ruchu taśmę przenośnika nr 3. Jadąc taśmą górnik najprawdopodobniej uderzył w elementy konstrukcji przejścia przez przenośnik i śluzy zabudowane w sąsiedztwie wysypu z przenośnika typu PPT-1000. O godzinie 540 ślusarz firmy BePRInż Sp. z o.o. zauważył leżącego przytomnego górnika, na górnej taśmie przenośnika 3, którego głowa znajdowała się pod przesypem przenośnika PTT-1000. W tym czasie oba przenośniki były zatrzymane. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy i stwierdził że ma on silnie stłuczone kończyny dolne. Poszkodowanego przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach. W wydanej w tym szpitalu opinii lekarskiej stwierdzono u poszkodowanego uraz wielonarządowy, wybuchowe złamanie kręgu Th12, złamanie kręgu L1, złamanie w obrębie Th11, krwiak śródrdzeniowy, stłuczenie kolan, odma opłucna oraz niedowład kończyn dolnych.

Przyczyną wypadku było uderzenie jadącego przenośnikiem taśmowym Gwarek-1200 nr 3 górnika, najprawdopodobniej o elementy konstrukcji przejścia przez przenośnik i śluzy, zabudowane w sąsiedztwie przesypu z przenośnika taśmowego typu PPT-1000. Przenośnik nie był dostosowany do jazdy ludzi.

Po zaistniałym wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał decyzję w której wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu Gwarek 1200 o numerze kopalnianym 3, zabudowanego w przekopie V równoległym na poziomie 850m, do czasu uzyskania odległości co najmniej 0,6m od taśmy górnej do wysięgnika przenośnika typu PPT-1000 zabudowanego w chodniku Bp11 w pokładzie 412/1.

Informację sporządzono na podstawie danych z OUG w Gliwicach.