do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/29_08_2014
Drukuj grafikę : tak / nie

29.08.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 8.09.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 46/2014/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 29 sierpnia 2014 r. około godziny 2044 –w szybie GG-1 KGHM Polska Miedź S.A. - Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ pracownik firmy PeBeKa S.A. w Lubinie.

Szyb GG-1 zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, jest głębiony przez firmę PeBeKa S.A. w Lubinie. Szyb o średnicy 7,5 m, do dnia wypadku został zgłębiony do głębokości ok. 282 m. Wyposażony został w dwa górnicze wyciągi kubłowe w przedziałach południowym i północnym. W szybie zabudowano trzypodestowy pomost wiszący-ramę napinającą, którego dolny podest znajdował się na głębokości ok. 265 m., pod którym zabudowano dwuramienną ładowarkę szybową typu 2LS-5T. Na każdym z ramion zabudowane zostały: kabina operatora, wciągarka i wózek jazdy ramienia po obwodzie szybu. Na jednej wciągarce zawieszono czerpak, a na drugiej zawiesie transportowe. Wejście do kabiny operatora odbywało się przez specjalny otwór w dolnym podeście pomostu oraz otwór w górnej części kabiny, nakrytej dwudzielną pokrywą.

W dniu 29.08.2014 r. na zmianie „C”, rozpoczynającej się o godz. 1800, siedmioosobowa brygada szybowa, w tym dwóch operatorów ładowarki, wykonywała roboty górnicze związane z głębieniem szybu. Po urobieniu calizny kombajnem, prowadzony był załadunek urobku do kubła górniczego wyciągu szybowego, za pomocą ładowarki szybowej. Pierwszy z operatorów, czerpakiem ładował urobek do kubła, drugi manewrował ramieniem ładowarki z zawiesiem transportowym, w taki sposób, aby nie dopuścić do kolizji ramion. Z niewyjaśnionych przyczyn, drugi operator, nie powiadamiając nikogo, ustawił ramię w miejscu „parkowania” i wychodził z kabiny. Podczas wychodzenia, doszło do zderzenia ramion ładowarki, w wyniku czego został przyciśnięty wózkiem jazdy ramienia do konstrukcji otworu w dolnym podeście pomostu.
Operator doznał urazu wielonarządowego m.in.: stłuczenie płuc, złamanie żeber, złamanie wyrostków poprzecznych kręgosłupa, złamanie obojczyka, stłuczenie miękiszu wątroby, złamanie kości ramieniowej prawej, stłuczenie głowy. Poszkodowany, został uwolniony przez pracowników brygady szybowej i po udzieleniu pierwszej pomocy, przetransportowano go kubłem górniczego wyciągu szybowego na powierzchnię, a następnie został przewieziony karetką do Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie.

Przyczyną wypadku było przyciśnięcie operatora wózkiem jazdy ramienia do konstrukcji otworu w dolnym podeście pomostu wiszącego wskutek zderzenia ramion ładowarki.
W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor SUG wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej głębienia szybu GG-1 przy jednoczesnej pracy dwóch ramion ładowarki szybowej typu 2LS-5T i ustalił warunki wznowienia ruchu:

  1. Uzupełnić „Instrukcję Nr 14/GG1/13 Instrukcja obsługi ładowarki szybowej 2LS-5T”, z kwietnia 2014 r., o szczegółowe zasady komunikacji, współpracy i koordynacji pomiędzy operatorami ramion ładowarki szybowej 2LS-5T przy jednoczesnej pracy obu ramion i przedstawić KRZG do zatwierdzenia.
  2. Zapoznać pracowników zatrudnionych przy głębieniu szybu GG-1 z treścią uzupełnionej i zatwierdzonej „Instrukcji Nr 14/GG1/13 Instrukcja obsługi ładowarki szybowej 2LS-5T”.
    Do czasu uzupełnienia ww. instrukcji eksploatację ładowarki szybowej prowadzić przy użyciu tylko jednego ramienia.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.