do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/2_05_2011
Drukuj grafikę : tak / nie

2.05.2011

W komorze K-1/pas P-12, na poziomie 1000m, operator wozu kotwiącego typu Roof Master 1,7, podczas podłączania do kopalnianej sieci elektrycznej wtyku przyłącza wozu z gniazdem oddziałowej rozdzielnicy zasilającej 500V, został porażony prądem elektrycznym o napięciu 500V na skutek dotknięcia przewodu w miejscu mechanicznie uszkodzonym.