do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/4_01_2017
Drukuj grafikę : tak / nie

4 01 2017

  Wyższy Urząd Górniczy

  Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                 

Katowice, dnia 11 stycznia 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 1/2017śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 4 stycznia 2017 r. około godziny 608  w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, w Upadowej N-633 na poziomie 350m, któremu uległa osoba dozoru ruchu oddziału górniczego taśmowego GT, lat 27, pracująca w górnictwie 6 lat.

Wypadek zaistniał, w rejonie zespołu napinającego przenośnika taśmowego typu PIOMA 1400 o numerze kopalnianym D-5, eksploatowanego w Upadowej N-633 na poziomie 350 m, przeznaczonego do transportu urobku z pokładu 207.

W dniu 3 stycznia 2017 r. na zmianie IV, rozpoczynającej się od godziny 030 w dniu 4 stycznia 2017 r., osoba dozoru ruchu oddziału górniczego taśmowego GT wyznaczyła siedmioosobową brygadę pracowników do prac konserwacyjnych przenośnika taśmowego typu PIOMA 1400 o numerze kopalnianym D-5.
Po sprawdzeniu wykonywania poleconych prac, około godziny 608, prawdopodobnie podczas czynności kontrolnych zespołu napinającego, będącego w ruchu przenośnika taśmowego, osoba dozoru ruchu została wciągnięta w przestrzeń pomiędzy taśmę dolną, a belkę poprzeczną zespołu kół stacji napinającej, doznając obrażeń. Pracownik brygady konserwacyjnej, który przechodził wzdłuż trasy przenośnika taśmowego
nr D-5, zauważył poszkodowanego, zatrzymał ruch przenośnika i wezwał pomoc. Po przybyciu na miejsce zastępu ratowników, poszkodowana osoba dozoru ruchu została wyciągnięta i rozpoczęto akcję udzielania pierwszej pomocy. Lekarz o godzinie 725 stwierdził zgon, którego przyczyną było: „Zatrzymanie krążenia. Uraz wielonarządowy”.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego było wciągnięcie, przez taśmę dolną będącego w ruchu przenośnika taśmowego, osoby dozoru ruchu w przestrzeń pomiędzy taśmę, a belkę poprzeczną zespołu kół stacji napinającej, podczas wykonywania czynności kontrolnych zespołu napinającego.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1. Wstrzymał ruch przenośnika taśmowego typu PIOMA 1400 w Upadowej N-633 na poziomie 350 m, eksploatowanego w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu:

  • zabudować osłony zespołu napinającego typu ZNH-1400 przenośnika wraz z osłonami pętlicowego zasobnika taśmy,
  • zabudować trzy osłony boczne przełazu typu B1400 przenośnika,
  • doprowadzić do prawidłowości biegu dolną taśmę przenośnika,
  • przeprowadzić, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, kontrolę stanu technicznego przenośnika, w zakresie prawidłowości zabudowy osłon, utrzymania w czystości trasy przenośnika bez nagromadzonego urobku oraz sprawności automatyki będącej na wyposażeniu przenośnika,
  • ustalić, przez kierownika ruchu zakładu górniczego, zasady bezpiecznego prowadzenia prac konserwacyjno - kontrolnych przez pracowników, w szczególności prac dla utrzymania w czystości trasy przenośnika bez nagromadzonego urobku.

2. Nakazał:

  • ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina, wykonujących czynności eksploatacyjne i kontrolne przenośników taśmowych
    w zakresie bezpiecznego wykonywana tych czynności,
  • z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.