do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/4_05_2018
Drukuj grafikę : tak / nie

9 05 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

  Katowice, dnia  20  grudnia 2018 r.

INFORMACJA Nr 82/2018/EW 

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 4.05.2018r. około godziny 920 w TARURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, któremu uległ górnik oddziału wiertniczego GW, lat 44, pracujący w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w chodniku N-824 w nieskłonnym do tąpań pokładzie 203/3,4 partia „N” na poziomie 500 m. Chodnik N-824, o wysokości 3,8 m i szerokości 5,5 m, drążony za pomocą kombajnu chodnikowego typu R-130, wykonany był w obudowie ŁP11/V29, w rozstawie 0,75 m. Opinkę stropu i ociosów stanowiły siatki stalowe okładzinowe zgrzewane.

W dniu 4.05.2018r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 630, sztygar oddziału wiertniczego GW skierował trzyosobową brygadę do demontażu wiertnicy typu MDR-06A, zabudowanej w odległości około 2 m od czoła przodka chodnika N-824. Po przybyciu do rejonu chodnika N-824 pracownicy przygotowali miejsce składowania zdemontowanych elementów wiertnicy, które oddalone było od czoła przodka o około 15 m, a następnie, bez uprzedniego sprawdzenia stanu stropu i ociosów oraz bez zabezpieczenia czoła przodka przed odspojeniem się luźnych brył, przystąpili do demontażu wiertnicy. Po zdemontowaniu kilku elementów, przodowy brygady polecił pozostałym pracownikom wytransportować je w miejsce składowania, a sam przystąpił do demontażu skrzyni przekładniowej. W tym momencie z czoła przodka nastąpiło odspojenie bryły węgla, która uderzyła górnika przodowego w lewą nogę, powodując jej uraz. Po doznanym urazie pracownicy oddziałów GW i GRP-2 udzielili poszkodowanemu pomocy oraz wytransportowali go na powierzchnię, skąd został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. U poszkodowanego stwierdzono uraz zmiażdżeniowy podudzia lewego (złamanie kości podudzia lewego, zmiażdżenie tkanek miękkich i mięśni). Zespół powypadkowy zakwalifikował zdarzenie jako wypadek indywidualny, powodujący czasową niezdolność do pracy. W dniu 12 grudnia 2018 r. kierownik ruchu zakładu górniczego otrzymał informację, że w dniu 30.11.2018 r. poszkodowanemu amputowano kończynę w stawie kolanowym. Zespół powypadkowy zmienił kwalifikację wypadku na ciężki, a kierownik ruchu zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu poinformował o zaistniałej sytuacji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie pracownika bryłą węgla, odspojoną z niezabezpieczonego czoła przodka wyrobiska.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach .