do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/4_06_2010
Drukuj grafikę : tak / nie

4.06.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 10.06.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 37/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 4 czerwca 2010 r. o godzinie 1810 w Kompanii Węglowej S.A., Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie, któremu uległ górnik, lat 43, pracujący w górnictwie 26 lat.

Wypadek zaistniał w ścianie nr X w pokładzie 407/1, eksploatowanej systemem podłużnym z zawałem stropu, na poziomie 450 m w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 105.

Pokład 407/1, o grubości 1,2 - 1,7 m, zaliczony został do I kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie bezpośrednim nad pokładem 407/1 zalegała warstwa łupku i węgla o grubości 0,4 - 0,5 m.

Długość ściany X wynosiła 246 m, wysokość około 1,7 m, a nachylenie podłużne 270. Od uruchomienia, w lutym 2010 r., ściana nr X uzyskała postęp 243 m. Wyposażenie ściany X stanowił kompleks ścianowy, w skład którego wchodziły; 164 sekcje obudowy zmechanizowanej typu Glinik 08/22-Oz, kombajn ścianowy typu KGS-600 oraz przenośnik ścianowy typu Rybnik-750.

W dniu 4.06.2010 r., na zmianie B, ściana X była obłożona do wydobycia. Około godziny 1810, w czasie urabiania kombajnem w rejonie sekcji nr 105, od stropu odspoiły się bryły łupku o wymiarach 150 x 50 x 30 cm oraz 83 x 35 x 15 cm i przemieszczając się po korpusie kombajnu wpadły do pola przejściowego w ścianie. Jedna z nich uderzyła przebywającego tam górnika, operatora sekcji obudowy zmechanizowanej. Wzdłuż frontu ściany nr X pole przejściowe zabezpieczone było osłonami sterowanymi hydraulicznie, za wyjątkiem odcinka ściany od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 109 do sekcji nr 104, gdzie osłony były zamknięte z uwagi na znajdujący się tam kombajn ścianowy.

W wyniku uderzenia bryłą skalną górnik doznał (według wstępnej opinii lekarskiej) urazu miednicy i złamania prawego uda. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został wytransportowany na powierzchnię i przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Barbary w Sosnowcu. W szpitalu wydano drugą opinię lekarską według której, górnik doznał: złamania stropu panewki i zwichnięcia stawu biodrowego prawego, złamania kości łonowej i kulszowej prawej oraz złamania kompresyjnego kręgu L4.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika odspojonymi bryłami skalnymi ze stropu wyrobiska ścianowego.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał decyzję, w której nakazał dokonać weryfikacji zasad poruszania się załogi w ścianie, w nawiązaniu do aktualnie występujących warunków górniczo - geologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przebywania pracowników w pobliżu pracującego kombajnu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.