do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/6_02_2019
Drukuj grafikę : tak / nie

6 02 2019

Pożar na powierzchni w budynku sortowni, w kanale kablowym dostycznikowni 500 V RK,  likwidowanego Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla, w którym firma Pol Invest Group Sp. z o.o. prowadziła prace spawalnicze związane z rozbiórką budynku. Akcja pożarowa, w której brało udział 9 jednostek straży pożarnej, została zakończona o godz.1420.