do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/6_07_2018-1
Drukuj grafikę : tak / nie

6 07 2018-1

Wskutek korozyjnej perforacji rurociągu 2 3/8 cala doszło do miejscowego rozszczelnienia i punktowego wycieku ropy naftowej z ropociągu o długości 965 mb łączącego Ośrodek Produkcyjny Kije z odwiertem Kije-13 eksploatowanym okresowo, czego następstwem było zanieczyszczenie fragmentu pola oraz rowu melioracyjnego.