do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/8_05_2015_2
Drukuj grafikę : tak / nie

8 05 2015 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 20 maja 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 19/2015/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 08.05.2015 r., ok. godz. 1130,w PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. na odkrywce ,,Adamów”, któremu uległ pracownik spółki EKO-Surowce, pełniący funkcję brygadzisty zespołu wulkanizacji taśmy nowobudowanego przenośnika ST-1, lat 26, pracujący w górnictwie 5 lat.

 

W części centralnej Odkrywki Adamów na poziomie terenu o rzędnej 108 m npm, prowadzone były roboty związane z wulkanizacją taśmy nowobudowanego przenośnika ST-1 odstawy nadkładu, przez pracowników EKO-Surowce Sp. z o. o. Kleczew, podmiotu wykonującego w zakresie swojej działalności czynności w ruchu zakładu górniczego. Wulkanizowano na gorąco odcinki taśmy gumowej z linkami stalowymi, o szerokości 1800 mm i grubości g=28 mm. W miejscu łączenia taśmy na gorąco usytuowane było stanowisko wulkanizowania.

W dniu 8 maja 2015 r. na zmianie A (600÷1400) pracownicy EKO-Surowce, mechanicznie zrywali na stole wulkanizacyjnym płaty gumy o wymiarach 300÷370 mm x 1800 mm z całej szerokości taśmy. Zakres wykonywanych robót objęty został instrukcją łączenia i napraw w KWB Adamów S.A. taśm z linkami stalowymi. Brygadzista za pomocą wielofunkcyjnego urządzenia oscylacyjnego oddzielał pasy taśmy od drutów nośnych. W celu poprawy efektywności pracy, koniec oddzielanego pasa uchwycony był tzw. łapką, zaciskiem nożycowym, zaciskającym się pod wpływem siły naciągu liny ϕ 8 mm, umożliwiającej odciąganie oddzielanego pasa taśmy. Lina odciągająca naprężana była za pomocą zrywarki sterowanej z kasety, którą operował pracownik stojący po lewej stronie stołu wulkanizacyjnego. Znajdujący się po przeciwnej stronie stołu kolejny pracownik pomagał brygadziście układać zrywany pas taśmy.     
Zrywarka została obudowana szkieletem klatki prostopadłościennej, wykonanej z rurek stalowych ϕ 35 mm, umożliwiającej ręczne przemieszczanie oraz mocowanie. Zrywarka posiadająca instrukcję obsługi producenta Planeta, zamocowana była za pomocą linki ϕ 8 mm do zwoju taśmy leżącej w odległości ok. 7 m przed stołem wulkanizacyjnym.     
Brygada wulkanizacyjna zerwała trzy pasy taśmy z pięciu przewidzianych do zerwania. Ok. godz. 1130 podczas zrywania czwartego pasa taśmy nastąpiło zerwanie liny ϕ 8 mm zrywarki. Urwany koniec liny zakończony hakiem, został sprężyście wyrzucony i uderzył brygadzistę w głowę, co spowodowało ranę ciętą z intensywnym krwawieniem.     
Współpracownicy natychmiast udzielili mu pomocy zakładając opatrunek na ranę. Po przewiezieniu pracownika do szpitala, na rozcięcie założono szwy chirurgiczne. Prześwietlenie wykazało pęknięcie czaszki oraz krwiak wewnętrzny. Po zastosowaniu leczenia farmakologicznego poszkodowany w dniu 11.05.2015 r. wypisany został do domu.

Przyczyną urazu było uderzenie w głowę wulkanizatora hakiem zerwanej części liny odciągającej zrywarki. Przyczyną wypadku był zły stan techniczny tej liny. W trakcie oględzin miejsca wypadku stwierdzono, że zarówno odcinek liny nawiniętej na bęben zwijarki, jak również odcinek liny który uderzył poszkodowanego w głowę, wykazywały wyraźne oznaki zmęczenia – na całej długości ze skrętek liny odstawały zerwane druty.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu:

  1. Nakazał dokonać weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wulkanizatora w ramach posiadanego dokumentu bezpieczeństwa oraz zapoznać z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników podmiotu zatrudnionego w ruchu zakładu górniczego oraz pracowników PAK KWB Adamów i KWB Konin.
  2. Wszczął postępowanie wyjaśniające w stosunku do osób odpowiedzialnych za stan urządzeń stosowanych na stanowisku wulkanizacji.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.