do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/Wypadkowosc_w_gornictwie_2011_2013
Drukuj grafikę : tak / nie

Wypadkowość w górnictwie w latach 2016-2018

Wypadkowość w górnictwie w latach 2016-2018

 

LICZBA WYPADKÓW W CAŁYM GÓRNICTWIE

śmiertelnychciężkichogółem
201620172018201620172018201620172018
Kopalnie węgla kamiennego

10

10

15

5

9

11

1566

1653

1680

Kopalnie węgla brunatnego

0

0

0

0

0

0

25

30

30

Kopalnie miedzi

17

2

1

2

2

2

404

317

327

Inne

0

3

5

2

3

2

79

78

80

RAZEM 27 15 21 9 14 15 2074 2078 2117