do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/bhp_uwagi
Drukuj grafikę : tak / nie

Telefon interwencyjny

W Wyższym Urzędzie Górniczym czynny jest telefon interwencyjny, przy którym dyżurują dyspozytorzy. Przyjmują m.in. informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. Informacje można przekazywać pod całodobowy numer telefonu 32 736 19 47.

Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi uwagami o bezpieczeństwie i higienie pracy w górnictwie mogą przesyłać wiadomości na adres .