do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/statystyki_archiwalne2006
Drukuj grafikę : tak / nie

Statystyki archiwalne 2006

WYPADKOWOŚĆ W GÓRNICTWIE od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

 

Liczba wypadków śmiertelnych

Liczba wypadków ciężkich

Liczba wypadków ogółem
(na koniec grudnia)

KOPALINY PODSTAWOWE 49 23 3068

w tym
- kopalnie węgla 
  kamiennego

45 16 2321
w tym
- firmy usługowe w kwk
19 3 468

KOPALINY POSPOLITE

0 4 33

 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002