do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/statystyki_archiwalne2007
Drukuj grafikę : tak / nie

Statystyki archiwalne 2007

WYPADKOWOŚĆ W GÓRNICTWIE od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

 

Liczba wypadków śmiertelnych

Liczba wypadków ciężkich

Liczba wypadków ogółem
(na koniec grudnia)

KOPALINY PODSTAWOWE 24 27 3343

w tym

   -  kopalnie węgla        kamiennego
16 18 2505
w tym    -  firmy usługowe w kwk 0 2 540

KOPALINY POSPOLITE

5 2 37

 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002