do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/zd_metan_2012
Drukuj grafikę : tak / nie

Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu

Zapalenia i wybuchy metanu w 2012 roku

LpDataZakład górniczyPoszko-dowaniOpis
śm/c/l
1. - -

0/0/0

 
Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

*)wypadki wliczone do kategorii pożary

Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008