do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/bhp/zd_zawal_2013
Drukuj grafikę : tak / nie

Niebezpieczne zdarzenia - zawały

Zawały w 2013 roku

LpDataZakład górniczyWyda-rzeniePoszko-dowaniOpis
śm/c/l
1. 20.04.2013 godz.1220 KWK „Budryk”

zawał

0/0/0

szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008