do góry
Wyższy Urząd Górniczy
http://www.wug.gov.pl/english/dmo_in_gdansk
Print images : yes / no

District Mining Office in Gdańsk

ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk, POLAND
Tel. +48 58 34 00 730
Fax: +48 58 34 00 734
e-mail:

 

Director Lidia Król

Director: Lidia Król

Vice-director: Jarosław Orłowski

 

Map: