Aktualności

 

 

(20.05.2019 r.) Zwycięzcy Konkursu Fotograficznego Górniczy pejzaż, górniczy portret


Ponad sto prac 35 autorów wpłynęło na otwarty konkurs fotograficzny „Górniczy pejzaż, górniczy portret” zorganizowany przez Wyższy Urząd Górniczy we współpracy z Fundacją „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”. Członkowie Kapituły konkursu i Rady Honorowej bardzo wnikliwie analizowali walory artystyczne wszystkich zdjęć. Nadesłane prace prezentowały bardzo  zróżnicowany poziom i wizję artystyczną.  Obradom towarzyszyła żywa dyskusja, która ostatecznie zaowocowała wyborem najlepszych fotografii prezentujących najciekawsze oblicza polskiego górnictwa i ludzi z nim związanych.

Jednogłośną decyzją Kapituły nagrodę główną w wysokości  2000 zł przyznano Maciejowi Dorosińskiemu za pracę pt. „Górniczy krajobraz-kopalnia Budryk w Ornontowicach”. Laureatem drugiej nagrody (1500 zł) został Paweł Szymański za fotografię pt. „Zawsze idziemy po żywego”. Trzecia nagroda (1000 zł) trafi do Joanny Nastałek za fotografię pt: „Muzeum Śląskie - wieża szybu Warszawa 11”.

Ponadto Rada Honorowa przyznała  5 równorzędnych wyróżnień w wysokości 500 zł, które otrzymają:

 • Maciej Fliegel za pracę pt. „Górnictwa zmierzch”,
 • Bogumił Krużel za pracę pt. „Kopalnia Soli Wieliczka-komora Weimar ze słonym jeziorem”,
 • Weronika Łyżwińska za pracę pt. „Widok z hałdy Kostuchna na Boże Bary”,
 • Bartosz Słomiński za pracę pt. „Koparka K-43 w drodze z Pola Bełchatów”,
 • Bartosz Świder za pracę pt. „Lędziny we mgle”

oraz dodatkową nagrodę specjalną (500 zł) dla: Karola Przybyły za zdjęcie pt. „KWB Bełchatów - taśmociągi transportujące węgiel brunatny do elektrowni Bełchatów”.     

Nadesłane prace konkursowe zostały komisyjnie zakodowane, tak aby jurorzy mogli zachować bezstronność dokonując wyboru najlepszych w swojej ocenie zdjęć, nie sugerując się nazwiskami autorów. Kapituła Konkursowa przyjęła, że główną nagrodę otrzyma zdjęcie, która zdobędzie najwięcej głosów, a II miejsce i III miejsce zajmą fotografie, które uzyskają odpowiednią, najwyższą w kolejności liczbę punktów.

Konkurs miał charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Został ogłoszony 20 stycznia br. Wiodącymi celami konkursu była promocja i krzewienie kultury, pracy oraz tradycji górniczej, promocja uzdolnionych fotografów profesjonalistów i amatorów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką górniczą, fotografii dokumentującej polski przemysł wydobywczy i jego różne oblicza oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w górnictwie.

W Radzie Honorowej Konkursu zasiadali:

 • dr inż. Adam Mirek - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – Prezydent Zgromadzenia Fundatorów Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego”,
 • doc. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski – Prezes Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego”,
 • mgr inż. Józef Koczwara – Członek Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego”

natomiast Kapitułę Konkursu tworzyli:

 • przewodniczący: Stanisław Bartosik, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej WUG,
 • sekretarz: Agnieszka Bednarczyk starszy specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej WUG,
 • członek: Anna Swiniarska-Tadla, rzecznik prasowy prezesa WUG,
 • członek: Piotr Karkula, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG.

 

 

(24.05.2013 r.)  Konkurs „Z innowacją bezpieczniej w górnictwie”

 

Do Konkursu można zgłaszać projekty innowacyjne zrealizowane w latach 2011-2012 w następujących zagadnieniach:

-   likwidacja lub znaczne ograniczenie zagrożeń stanowiących główne grupy przyczynowe wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń (pożary, zawały, zapalenia metanu itd.);

-   eliminacja możliwości przebywania pracowników na drogach transportowych podczas prowadzenia transportu;

-   zapewnienie zabezpieczenia stanu wyłączenia urządzeń;

-   ograniczenie czynników szkodliwych dla zdrowia (pył, hałas, wibracja);

-   polepszenie warunków klimatycznych na stanowiskach pracy;

-   udoskonalenie form szkolenia pracowników;

-   eliminacja ryzykownych zachowań pracowników;

-   poprawa bezpieczeństwa pracy w podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego.

 

 

 

(01.03.2013r.) Karbidka – uroczyste wręczenie nagród

 

 

1 marca br. w WUG odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu dziennikarskiego "Karbidka". Dziennikarzy promujących bezpieczeństwo pracy w górnictwie uhonorowano symbolicznymi karbidkami.

Kapituła konkursu pod przewodnictwem dr inż. Piotra Litwy prezesa WUG przyznała cztery nagrody za publikacje w 2012 r.

 

W kategorii prasa nagrodzono:

- Jerzego Chromika (Trybuna Górnicza)

- Marka Błońskiego (PAP Katowice).

 

W kategorii radio i telewizja nagrodę przyznano dla:

- Przemysława Adamskiego (TVP Katowice)

- Andrzeja Lamparta (TVP Wrocław).

 

Nagrody wręczali prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, dyrektor GIG, prezes WUG Piotr Litwa oraz Krzysztof Cybulski, prezes Zarządu Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego".

Konkurs Karbidka zorganizowano po raz trzeci. Nadesłane prace oceniała Kapituła w składzie: Piotr Litwa, Krzysztof Cybulski, Janusz Malinga, Józef Koczwara, Agnieszka Bednarczyk, Jolanta Talarczyk, Anna Swiniarska-Tadla, Jacek Romuk. Pod uwagę brano liczbę i rzetelność materiałów dziennikarskich zgłoszonych przez autorów do konkursu. Za aktywny udział w konkursie i promowanie bezpieczeństwa w górnictwie oraz działalności nadzoru górniczego.

Organizatorami konkursu "Karbidka" są Wyższy Urząd Górniczy i Fundacja "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego".


(04.01.2013 r.) - Zmarł Piotr Gisman4 stycznia br., w wieku 68 lat zmarł Piotr Gisman, wieloletni pracownik nadzoru górniczego, w latach 1976-2001 wicedyrektor, a w latach 2001-2009 dyrektor Departamentu Prawnego WUG, jeden z założycieli Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", wieloletni Wiceprezes Zarządu tej Fundacji.

 

(14.09.2012 r.) - Konkurs „Bezpieczny Oddział”


Działająca przy Wyższym Urzędzie Górniczym, Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”, wzorem lat ubiegłych, organizuje po raz trzeci konkurs „Bezpieczny Oddział”.


Powołano Kapitułę Konkursową, w której skład wchodzą przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego” oraz przedsiębiorców z branży górniczej. Kapituła Konkursowa przyzna oddziałom zakładów górniczych wyróżnienia za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Inauguracyjne spotkanie Kapituły Konkursowej, odbędzie się w dniu 24 września 2012 r., natomiast uhonorowanie laureatów będzie miało miejsce podczas uroczystej akademii organizowanej przez Wyższy Urząd Górniczy w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w dniu 4 grudnia 2012 r.  Dnia Górnika.